چين فرصت طلب

شمار نشریه : 159


هيچ كارشناسي نمي‌تواند منكر نقش تعيين كننده چين در اقتصاد جهان شود. در زماني كه بيشتر كشور‌ها دچار ركود و مشكلات سرسام آور شدند، چين همچنان رشد اقتصادي مطلوبي را تجربه مي‌كرد و حتي صادراتش را بيش از پيش افزايش داد. در اين ميان كشور ما هم از وارد كنندگان اجناس چيني بود البته بهتر است بگوييم اجناس بي كيفيت چيني؛ چرا كه ما خودمان اينگونه خواستيم و همچون هميشه توجهي به كيفيت نداشتيم. اين بار هم مي‌خواهيم براي اتمام پروژه‌هاي عمراني واردكننده باشيم چرا كه از طرفي پروژه‌هاي نيمه تمام تا دلتان بخواهد زياد است و گفته مي‌شود از سال ۸۱ تا ۹۱ هزینه‌های تاخیر پروژه‌های عمرانی که باید به بهره‌برداری می‌رسید و نرسیده است بسیار زیاد بوده و در هر سال متوسط ۴۸۵ طرح باید به اتمام می‌رسید اما فقط ۲۶ درصد آن خاتمه یافته است و ۶۳ هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد کشور به دلیل هزینه تاخیر پروژه‌های عمرانی تحمیل شده است و ‌ بیش از ۴۰ درصد اعتبارات اختصاص یافته به طرح‌های عمرانی طی این دوره هزینه تاخیر بوده است نه هزینه اجرای طرح‌های عمرانی. از سوي ديگرچيني ‌ها هم كه قواعد بازي را خوب بلدند، عنوان مي‌كنند پرداخت طلب ايران به دليل تحريم‌ها امكان پذير نيست و بازي دو سر بردي را شروع كرده‌اند. بدين ترتيب بايد منتظر ورود شركت‌هاي چيني به نيابت از دولت چين در پروژه‌ها باشيم. به هر حال اميدواريم اين ساخت و ساز‌ها همچون برخي اجناس بي كيفيت چيني گريبانگير دولت و مردم نشود.