هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه‌ای با فرم محدب

در نزديکي شهر والنسيا، شرکت معماري فران سيلوستر، خانهاي مسکوني براي يک خانواده را با فرمي بهشدت محدب طراحي نموده است.

«خانه بالينت» داراي نمايي بسيار ممتد است .اين خانه که در لبه اوليه سايت قرار گرفته است؛ فضاي کافي را براي ايجاد استخري هلال شکل و باغي بزرگ به همراه پوششهاي گياهي متنوع و مرزهايي سبز، امکانپذير نموده است. فضاي زندگي در اين طرح، در اطراف يک« وويد »مرکزي قرار گرفته که از مرکز سازه بالا رفته و فضاهاي داخلي را به هم متصل ميسازد.

سطح گسترده و باز طبقه همکف به فعاليتهاي اجتماعي خانه اختصاصيافته و به همراه يک آشپزخانه وسيع به پاسيوي استخر منتهي ميگردد. در طبقه بالا، يک اتاقخواب اصلي با تراسي بر روي بام، مشرف به باغ قرار گرفته است؛ درحاليکه دو اتاقخواب ديگر در ابتداي پلان قرار گرفتهاند.