هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معماری مدرن با الهام از قلعه

معماران آناستازيا بناي يک ويلاي مدرن الهام گرفته از قلعه را در« نوا ليماي» برزيل طراحي کردهاند که 650 مترمربع مساحت دارد. ويژگيهاي برتر اين بناي خيرهکننده با مفاهيم دخالت کم در سايت سازه، استفاده بهينه از منابع طبيعي و ادغام با محيط اطراف پيوند خورده است. معماري اين ويلا به سه قسمت تقسيم ميگردد: زيرزمين، که در آن صاحبان و مالکان ميتوانند از امکانات تفريحي مانند سونا و جکوزي و انبار نوشيدنيها لذت ببرند. همکف، که در آن فضاي نشيمن مناسب، آشپزخانه، سرويسها، تراس و استخر واقعشده است و اين قسمت را به مرکز خانه تبديل ميکند و در نهايت ، طبقه اول که اتاقهاي خواب و سرويسهاي حمام و توالت در آن است.

 فرم خانه توسط ساختار بتن مسلح ايجادشده که در عين قدرت و جسارت، ويژگيهاي مجسمه گونهاي نيز دارد.بافت بتن، سنگتراش خورده و پوشش تراکوتا به رنگ قرمز مايل به قهوهاي براي پوشش در نظر گرفتهشده که نياز به نگهداري کمي دارد.