آزمـــون استخـــدام کــارمند

شمار نشریه : 201

سوال: قانون «صَرِفش تخلف» را با ذکر يک مثال توضيح دهيد؟ (20 نمره)

پاسخ: قانون «صرفش تخلف» مي گويد تخلف قطعا به وقوع خواهد پيوست اگر قيمت فروش يک محصول غيرمجاز از هزينه هاي توليد آن محصول به اضافه مبالغ جرائم، زير و روي ميزيها و ساير هزينه هاي متصوره بيشتر باشد.

مثال آن تخلفات ساختماني در ساخت و سازهاي شهري است. در اين مثال مي بينيم که قيمت زمين به اضافه هزينه ساخت و جريمه ها در کل کمتر از قيمت فروش واحدهاست، بنابراين قانون صرفش تخلف در ساخت و سازهاي شهري عمل کرده و منجر به وقوع تخلف شده و مي شود.

در اين خصوص عده اي از مشاهير اقتصاددان معتقدند هر کس اندک آشنايي با سازوکار ساخت و ساز شهري داشته باشد مي داند اين قانون مردم را به تخلف تشويق مي کند که البته منجر به اخذ جريمه و درآمدزايي براي ارگانهاي مربوطه مي شود.

بنا به قول اين اساتيد در ابتدا بايد محاسبه کرد که الان قيمت فروش متري چند است و بعد ديد که آيا قيمت ساخت به علاوه قيمت زمين به علاوه قيمت جريمه از قيمت فروش کمتر است يا بيشتر؟ اگر کمتر است پس مالک و سازنده ترغيب به خلاف کردن مي شوند.

در اين وسط فقط مي ماند خريدارهايي که با هزار اميد آن واحدها را خريد يا پيش خريد   مي کنند و مي ماند پس گرفتن پولي که سالهاي قبل پرداخت شده در چندين سال بعد آن هم با حکم دادگاه.

نظر مصحح: فاقد توان استدلال، مناسب براي به کارگيري در قسمت جمع آوري نخاله هاي ساختماني از سطح شهر.