هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برج‌سازي کيفيت ساخت را بالا مي‌برد

نشست خبري نخستين همايش بلندمرتبهسازي در ايران و خاورميانه با حضور خبرنگاران در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، سعيد غفراني رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در اين نشست با بيان اينکه هر تصميمي که بدون تفکر و برنامهريزي در جهت بلندمرتبهسازي گرفته شود، باعث آسيب به شهرها و شهروندان خواهد شد، گفت: اگر در نظام برنامهريزي شهري اين نگاه حکمفرما باشد سرنوشت خوبي در انتظار شهرهاي ما نخواهد بود.

غفراني با بيان اينکه اصول بلندمرتبهسازي در کلانشهر تهران رعايت نشده، ادامه داد: برجها همانند قارچ سر بر ميآورند و به همين دليل شاهد مشکلات زيرساختي براي شهروندان هستيم. البته برجسازي في نفسه امر مطلوبي است و منطق حکم ميکند از برجسازي استفاده کنيم اما آن چيزي که بايد به صورت جدي دنبال شود آسيبها و فرصتهاي موجود در بلندمرتبهسازي است. هم اکنون در تهران بلندمرتبهسازي باعث بروز مشکلات وسيع در خدمات رساني شدهاست.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار پيام ساختمان که آيا در اين همايش به مسائل ايمني و گود برداري ساختمانهاي بلندمرتبه پرداخته ميشود، گفت: قطعا اين کار صورت ميگيرد و علاوه بر بررسي اثرات بلندمرتبهسازي بر فضاهاي شهري، اثرات فني بر ساختمانهاي همجوار نيز بررسي ميشود که يکي از اين موارد گود برداري است.

وي ادامه داد: تهران استعداد برجسازي و بلندمرتبهسازي دارد. به عنوان مثال در شهرک اکباتان و شهرک اميد شاهد هستيم که علي رغم بلندمرتبهسازيهاي صورت گرفته، سرانههاي اجتماعي تأمين شدهاست. ضمن اينکه در طرح جامع تهران به ساختمانهاي بلندمرتبه و تأمين پارکينگ نگاه ويژهاي شده و اگر اين تفکر عملياتي شود، هيچ مشکلي نخواهيم داشت.

غفراني خاطرنشان کرد: نقش نظام مهندسي طبق قانون اين است که هم در نظام شکل گيري شهرها و هم در کيفيت ساختمان دخالت کند اما مجوز ساخت وساز در شهرها به عهده مديريت شهري است. وي با اشاره به اينکه ساخت وسازها از سوي مديريت شهري صورت گرفتهاست، افزود: تمام برجهاي شمال تهران مسير قانوني را طي کرده و مجوز کميسيون ماده 5 دارند، اما اينکه ارائه اين مجوزها تا چه ميزان کارشناسي بوده، جاي بحث است.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران نقش صنعتيسازي در بلندمرتبهسازي را ضروري و حياتي دانست و گفت: يکي از دستاوردهاي بلندمرتبهسازي، نگاه صنعتيسازي به ساختمان است، زيرا برجسازي به روش سنتي امکان پذير نيست و در واقع برجسازي يک امکان براي بالا بردن کيفيت ساختمان ها است.