هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

در و پنجره باید شناسنامه داشته باشد

در دوران رکود اقتصادي توليدکنندگاني موفق هستند که سياست و راهبرد شرکتشان بر مبناي توليد استاندارد با استفاده از مواد اوليه با کيفيت و با چاشني خدمات پس از فروش باشد. اما اين شرکتها نيز همواره با چالشهاي مختلفي روبه رو هستند. براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد اوضاع کسب وکار و راهکارهاي رونق صنعت در و پنجره، به سراغ رضا کاظمي مديرعامل شرکت هورام سازه پارسيان (هورامکو) رفتيم:

کيفيت محصولات ايراني اعم از در و پنجره و شيشههاي توليدي را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

در مقوله کيفيت پارامترهاي مهمي چون مواد اوليه، فرآيند توليد و چگونگي اجرا و نصب محصول و نهايتا خدمات پس از فروش از عوامل بسيار مهم و اثرگذار محسوب ميشوند. در حال حاضر محصولات ايراني در سه درجه ارائه ميشوند و با توجه به نوپا و جوان بودن صنعت توليد در و پنجرههاي «يو. پي. وي. سي» در ايران و عدم تدوين يک سيستم استاندارد و پيشرفته در زمينه کنترل کيفيت محصولات مذکور در صنايع داخلي ازيک طرف و از طرف ديگر وجود کارگاههاي غيراستاندارد و به اصطلاح زير پلهاي، عملا مبحث کنترل کيفي در صنايع مونتاژ در و پنجره «يو. پي. وي. سي» در ايران به حاشيه رانده شده و يا در خوش بينانهترين حالت به صورت کاملا غيراستاندارد و سنتي در پارهاي از کارخانهها، مونتاژ در و پنجره «يو. پي. وي. سي» در حال انجام ميباشد. البته در برخي از شرکتها ازجمله شرکت ما گامهاي اساسي براي سيستم اختصاصي کنترل کيفيت در زمينه محصولات در و پنجره «يو. پي. وي. سي» در حال انجام است.

به نظر شما صنعت در و پنجره و توليد شيشههاي دوجداره در چند سال اخير با چه چالشها و مشکلاتي مواجه شدهاست؟

نه تنها صنعت در و پنجره و شيشه، بلکه تمامي صنوف شاغل در صنعت کشورمان با وضعيت بسيار استثنايي و چالش برانگيزي در ماههاي اخير مواجه بودهاند. نوسانات نرخ ارز، افزايش وحشتناک قيمت مواد اوليه، عدم امکان تأمين مواد اوليه، سياستهاي روزمره و نادرست، تحريمهاي نفس گير و.... ازجمله عواملي بودند که کالبد بيمار و رنجور توليد را در کشورمان آزرده نموده و آن را به حالت احتضار در آوردهاست. متأسفانه حضوردرميدان توليد، امروز همانند حضور در ميدان جنگ است و هر روزه شاهد تلفات فراوان در اين ميدان هستيم. اما اميدواريم در سال آينده مسئولين با ارائه راهکارهاي جدي به کمک توليدکنندگان بيايند.

بزرگترين چالش اين صنعت چيست؟

در حال حاضر، بيش از 30 کارخانه توليد پروفيل UPVC و بيش از 3هزار توليدکننده اين نوع در و پنجره در کشور احداث شدهاست. با يک نگاه کلان به اين صنعت ميتوان دريافت که مهمترين عامل بحران صنعت پروفيل و در و پنجره، احداث واحدهايي است که بيش از ظرفيت مصرفي داخل کشور ايجاد شدهاند. بسياري از اين واحدها به مرور زمان و طي ده سال سابقه صنعت UPVC در کشور پس از مدت کوتاهي از زمان راه اندازي به علت عدم توانايي در اداره واحد تعطيل شدهاند. ضمن اينکه ايجاد اين تعداد واحد صنعتي با توجه به ظرفيت مصرفي کشور سبب ايجاد بحران براي واحدهايي شده که بدون برنامهريزي و کار تخصصي پا به اين صنعت نهادهاند. بنابراين بايد در کشور براي توليد هر محصولي ظرفيت سنجي انجام شود.

شما به عنوان مدير يک موفق آيا راهکارهايي براي عدم ورشکستگي اين شرکتها داريد؟

بايد برنامههاي طولاني مدت براي شرکت داشته باشند و تنها به سودهاي يکي دوساله بسنده نکنند. راهکار ديگر اين است که برخي از شرکتهاي همدل و هم فکر اما کوچک را با هم تجميع کنند تا از دوران رکود به سلامت عبور کنند.

براي انتخاب يک در و پنجره استاندارد، چه توصيهاي براي مردم داريد؟

بزرگترين مشکل اين صنعت اين مورد است که مردم سازنده واقعي پنجرهها را نميشناسند تا در صورت بروز مشکل بتوانند توسط همان شرکت مشکل را پيگيري کنند. اگر در و پنجرههاي ما شناسنامه داشته باشند بسياري از مشکلات حل ميشود به همين خاطر از مردم ميخواهيم براي خريد يک در و پنجره وقت بگذارند و با مقايسه و کيفيت محصولات کالاي خود را انتخاب کنند.

برنامه شما براي حضور موفق و مؤثر در نمايشگاه ششم در و پنجره ايران چيست و چه خبر خوشي براي مشتريان داريد؟

مطمئنا حضور در نمايشگاهها و کنفرانسهاي مربوط به صنايع مرتبط، اثرات و برکات زيادي درحوزههاي بازاريابي، افزايش دانش فني، روابط همکاري في مابين و.... خواهد داشت و از اين منظر، نمايشگاه صنعت در و پنجره نيز مهمترين مکان جهت دستيابي به موارد يادشده براي شاغلان اين صنعت محسوب ميشود. به همين سبب، ارتباط رو در رو با مشتريان و مخاطبان نهايي شرکت، شاغلان صنعت ساختمان و... بسيار مغتنم بوده و شنيدن نظرات و انتقادات و پيشنهادهاي ارزشمندشان بسيار راهگشا خواهد بود. خبر خوش هم اينکه در نمايشگاه مذکور، آخرين دستاوردهاي ما ارائه خواهد شد.