هود آشپزخانه

شمار نشریه : 201

هود، بهعنوان يک کالاي ساختماني در بيشتر واحدهاي مسکوني کاربرد دارد، چرا كه ايجاد كانال و منفذي براي خروج دود و گرد و غبار از محل سكونت همواره بهعنوان يك ضرورت انكارناپذير مدنظر قرارگرفته است. امروزه با توجه به رشد و توسعه علوم، فنون و تکنيکهاي ساختوساز مسكن و ساختمان، تکنيکهاي توليد و ساخت انواع هواكش نيز رشد كرده و به تكامل رسيده است. وضعيت بازار معاملات هود نيز بهگونهاي است كه بهرغم وجود ركود نسبي در بازار خريدوفروش مسكن و ساختمان كشور، با توجه به آغاز سال جديد و شروع فصل ساختوساز، بازار هود و هواكش از خواب زمستاني بيدار شده و توليدكنندگان و فروشندگان اين كالا، انواع مدلهاي جديد هود و هواكش را روانه بازار کردهاند.

پيام ساختمان در ادامه سلسله گزارشهاي خود تحت عنوان کالاي برتر، در اين شماره به سراغ توليدکنندگان و فعالان بازار هود رفته تا اطلاعاتي در خصوص اين محصول ساختماني براي مخاطبان تهيه کند. لازم به ذکر است اظهارات مصاحبهشوندگان الزاماً نظر نشريه نيست و ما همواره از چاپ اظهارات مخالفان و موافقان استقبال ميکنيم:

رقيب محصولات خارجي

ضيايي ، نمايندگي فروش درسا هود به پيام ساختمان گفت: انواع هود و هواكش را ميتوان به دو دسته؛ هودهاي خانگي و صنعتي تقسيمبندي كرد. وي با اشاره به نمونههاي مختلف هود افزود: بهطورکلي در حال حاضر دو نوع هود در بازار موجود است؛ هودهاي تصفيهکننده و هودهاي داراي خروجي هوا. هودهاي تصفيهکننده، گردوغبار و بو را به داخل خود ميکشد، ذرات معلق را تا حد ممکن از هوا ميگيرد و هواي تصفيهشده را به آشپزخانه باز ميگرداند.همچنين هود داراي خروجي هوا به يک کانال متصل شده که گردوغبار، چربي و بوي نامطبوع از طريق آن به بيرون فرستاده ميشود.

ضيايي ادامه داد: اين هودها به دو شکل هودهاي معمولي و شومينهاي در بازار موجود است. هودهاي معمولي که نسل قديمي هودها بهحساب ميآيد، بالاي اجاقگاز و روي ديوار نصب ميشود، کمي کوچکتر از ابعاد اجاقگاز است، ، اغلب زير يک کابينت ديواري قرار دارد و بهوسيله يک دريچه و کانال که در داخل ديوار تعبيهشده است، هوا را به داخل دريچه و از آنجا به پشتبام و خارج هدايت ميکند. عيب اين نوع هودها اين است که بهمرور زمان روي عايقبندي و رنگ سقف تأثير ميگذارد.

وي افزود: هودهاي شومينهاي بلندتر، بزرگتر و به شکل قيف برعکس است. جنس اين هودها از مس، فلزهاي اکسيد نشدني يا ديگر فلزاتي است که در مقابل گرما بادوام هستند و بهراحتي تميز ميشود. هواکش اين هودها گاهي به ديوار و گاهي به سقف وصل ميشود که نوع سقفي آن به هودهاي جزيرهاي معروف است و اطراف آن شيشهاي است.

اين فعال بازار هود گفت: در حال حاضر در بازار معاملات هود تهران، انواع هود ايراني، ايتاليايي، آمريكايي و چيني موجود است كه مدلهاي ايراني متنوعتر بوده و از نظر كيفيت نيز با هودهاي ايتاليايي و آمريكايي برابري ميکند. وي در مورد رنج قيمت هود نيز گفت: هودهاي درسا نسبت به مدل و ساختار و رنگشان از 170هزار تا 700هزار تومان قيمت دارند . بهعنوانمثال ؛ هود مدل نگين ترکيبي از فلز، رنگ پودري الکترواستاتيک و شيشه حدود 669 هزار تومان ،مدل هود خلوت تركيبي از فلز و رنگ پودري الكترواستاتيک فيلتر کربني حدود 162هزار تومان ،مدل سايه الکترواستاتيک فيلتر سه لايه حدود 255 هزار تومان ،هود مدل دريا ترکيبي از استيل ضدخش دار و شيشه سکوريت سه فيلتر 483 هزار تومان ميباشد . ضيايي خاطرنشان کرد: تمام محصولات اين برند علاوه بر اينکه داراي کيفيت قابلرقابت با نمونه خارجي هستند، قيمت پاييني نيز دارند .

هودهاي بدون صدا( Super Silent)

کمالي از شرکت آرمان سرويس به خبرنگار ما گفت : هود اين شرکت با نام آرما توليد ميشود و رنج قيمت آن از 630 هزار تومان به بالا است . وي در  پاسخ به اين سؤال که چرا قيمت اين محصول نسبت به برندهاي ديگر بالاتر است ،گفت: : اين هودها بههيچعنوان قابلمقايسه با محصولات شرکتهاي ديگر نيست و بزرگترين حسن و تفاوت آن« Super Silent » بودن است يعني بههيچعنوان صدا ندارد. وي خاطرنشان کرد: اين برند ميتواند تمام سليقههاي يک خانواده ايراني را پاسخ دهد .

محصولي براي تمام سليقهها

ابراهيم، فروشنده برند هود بيمکث نيز به پيام ساختمان گفت: محصولات بيمکث علاوه بر تنوع رنگ و شکل ، داراي کيفيت بالايي است.  وي با اشاره به اينکه تمام محصولات اين شرکت کمصدا و برخي بدون صدا هستند در مورد رنج قيمت اين محصولات گفت: محصولات اين برند از 150هزار تومان تا يکميليون تومان قيمت دارند و اين برند بهنوعي براي تمام سليقهها  با هر نوع سطح درآمد ،محصولي خاص ارائه ميکند.

هودهاي تزييني

احمد، طراح و عرضهکننده هودهاي تزييني در اين مورد گفت: انواع مختلف هود و هواکش موجود در بازار عبارتند از هودهاي استيل، هودهاي ديواري و کابينتي. استفاده از هودهاي تزئيني به شما اين فرصت را ميدهد تا بر زيبايي دکوراسيون آشپزخانه خود بيفزاييد و فضايي متفاوتتر را در آشپزخانه خود داشته باشيد.

وي افزود:براي هماهنگ کردن طرح هود با کابينت آشپزخانه، بدون آنکه مجبور به انتخاب هود زير کابينتي باشيد، ميتوانيد از هود تزئيني چوبي،سنگي ،فلزي و هود کاشيکاري شده استفاده کنيد.