هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاربرد انواع سنگ در ساخت و ساز

بهروز کاويانپور

سنگ از جمله مصالح بسيار پرکاربرد در عرصه ساخت و ساز است. از اين رو شناخت انواع سنگ براي دست اندرکاران کارهاي ساختماني، به منظور رعايت هرچه بيشتر و بهتر اصول ساخت و ساز، امري مهم و غير قابل انکار است.

تعريف سنگ طبيعي

در تعريف سنگ گفتهاند: « سنگ طبيعي جسمي است کاني و به سه دسته سنگهاي آذرين، رسوبي و دگرگون تقسيم ميشود».

ويژگيهاي سنگ

1- بدون شيار و رگههاي سست و بدون خلل و فرج، ترک و پوسيدگي است

2- در مقابل رطوبت، يخ زدگي، سايش و پوسته پوسته شدن مقاوم است

3- آب زياد به خود جذب نميکند.

سنگهاي مناسب براي مصارف گوناگون

1- در ابنيه فني راه و کارهاي آبي: از سنگهاي آهکي متراکم، ماسه سنگها، توفها، گرانيت و بازالت استفاده ميشود.

2- در پيسازي و شالودهها: از سنگهاي آذرين که بسيار سخت هستند، مانند گرانيت، سينيت و گابرو استفاده ميشود.

3- در نماي خارجي: سنگهاي مصرفي در نماي ساختمان بايد در مقابل عوامل جوي مقاوم باشند مانند سنگهاي آهکي متراکم، ماسه سنگها، مرمرهاي رنگي گوناگون، گرانيت، ديوريت، گابرو و بازالت.

4- در ديوارها: از سنگهاي آهکي، دولوميت، ماسه سنگها استفاده ميشود.

5- در سطوح پوشش داخلي ديوارها: از سنگهاي آهکي مرمرين، شبه مرمر، مرمرها، كنگلومرهاي كربناتي استفاده ميشود.

6- در پلهها، دست اندازهاي خارجي و كفها (فولدر سنگهاي مصرفي): از سنگهاي گرانيت، ماسه سنگها، سينيت، گابرو و بازالت استفاده ميشود.

7- در پلهها، دست اندازهاي داخلي و كفها: از سنگهاي مرمر، گرانيت و لابرادوريت استفاده ميشود.

ويژگي سنگهاي مصرفي در سفت كاري، نما و پوششهاي ويژه:

الف: ضد آتش باشند مانند سنگهاي تالكوم، آندزيت و بازالت.

ب: ضد اسيد باشند مانند سنگهاي گرانيت، ديوريت، ماسه سنگهاي سيليسي و بازالت.

ج: ضد قليا باشند مانند سنگهاي آهكي متراكم، دلوميت، منيزيت، ماسه سنگ آهكي.

عناصر و اجزا تشکيل دهنده سنگها

سنگهاي آهكي: از سنگهاي رسوبي است و متشكل از كربنات ساده يا مضاعف كلسيم و منيزيم (دلوميت) ميباشد.

سنگهاي گرانيت: از سنگهاي آذرين و حاوي كوارتز و فلدسپاتهاي قليايي است.

سنگهاي كوارتز: بر اساس مقدار سليس آزاد شده دسته بندي ميشود.

سنگهاي مرمر (مرمريت) از سنگهاي دگرگون ميباشد که از كاني كليسيت و دولوميت تشکيل شدهاست. مرمرها حتما بايد صيقل شوند و جلا پذير باشند. اين نوع سنگها نسبت به بزرگي بلورهايشان به ريزبلور (چيني)، درشت بلور (كريستال) و بدون قابليت تشخيص بلورها (مرمريت) تقسيم ميشوند.

تراورتن: از سنگهاي رسوبي است که از ته نشين شدن کربنات کلسيم در چشمهها يا آبهاي گرم کربناتي تشکيل ميشود. اين نوع سنگ به رنگهاي کرم، زرد، قهوهاي، خاکستري و سفيد در طبيعت يافت ميشود.

سنگ لوح: از سنگهاي دگرگون ريز بلور است و از کاني ميکا، کلريب، کوارتز تشکيل شدهاست و زير پوشش سقفهاي شيب دار استفاده ميشود.

سنگهاي رودخانهاي: به صورت صيقلي و مدور است. اندازه کوچک آن در بندها و نوعي نماسازي و اندازه بزرگتر در ديوارسازي مصرف ميشوند.

سنگهاي کوهي: از منفجر کردن معدن استخراج ميشوند و در پيسازي، کرسي چيني و ديوارسازي مصرف ميشوند.

سنگهاي لايهاي: به صورت صحفهاي در معدن يافت ميشوند مقاومت خوبي ندارند و در پوشش کانالها و در پوشها مصرف ميشوند.

سنگهايي که پس از استخراج از معدن به وسيله وسايل دستي يا دستگاهها پرداخت ميشوند و در ساختمان مصرف فراوان دارند عبارتند از چکشي ( تيشهاي ) قلم کاري شده ، لاشهاي،  قواره،  رگي  نبش تمام تراش،  چند وجهي،  آجدار و پرداختي.

ادامه دارد...