هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تجربه "سازنده" بر دانش "ناظر" می چربد

گروه ساخت و ساز: رکود صنعت ساختمان باعث تعطيلي خيلي از پروژهها شدهاست. نگاهي به وضعيت ساختمانهاي نيمه کارهاي که به حال خود رها شدهاند گوياي اين واقعيت است. اندک ساختمانهايي هم که در حال ساخت هستند، يا نياز شخصي به شمار ميروند يا اينکه سازنده براي انجام تعهداتش مجبور به اتمام آنها است. در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از پروژههاي ساختماني سطح شهر به سراغ ساختماني در حال ساخت در محلهاي قديمي رفتهايم. پروژ هاي که جوشکار آن اعتقاد دارد: جوشکاري ساختمان نبايد به دست افراد تازه کار سپرده شود. وي همچنين ميگويد؛ علاوه بر دستگاههاي چيني، الکترودهاي چيني هم بازار را قرق کردهاند.

جوشکاري 18 سالهها ممنوع

پرتو جرقههاي جوشکاري از بيرون ساختمان مشخص بود. داخل رفتيم و ضمن معرفي نشريه سر صحبت را باز کرديم: جوشکار مردي ميانسال بود که ميگفت از روزي که دست چپ و راست خودش را شناخته به همراه پدرش کار جوشکاري انجام داده است: « حدود 40 سال است جوشکاري ميکنم و هنوز هم در خيلي موارد در جوشکاري ساختمان مشکل دارم. نميدانم چگونه به نوجوانهاي 18 ساله مجوز جوشکاري ساختمان ميدهند؟»

وي ادامه داد: يک هفته پيش سازنده ساختمان از يک جوشکار خيلي جوان براي انجام کار استفاده کردهاست. دو روز پيش از من خواست نگاهي به جوشکاريها بيندازم. علي رغم اينکه هوا تقريبا تاريک بود، در همان نگاه اول به او گفتم خانه خرابت کردهاست. از آنجا که تهيه الکترود بر عهده جوشکار بوده، تا توانسته اولا در مصرف الکترودها صرفه جويي کرده و دوم اينکه آنقدر ضعيف کار کرده که داخل جوشها انگار کرم خورده و خالي است. حالا من مامور شدهام تا دوباره جوشها را البته تا جايي که امکان داشته باشد، تقويت کنم.

دستگاه جوش و الکترودهاي چيني

وي در مورد دستگاههاي جوش موجود در بازار هم گفت: خيلي از دستگاهها چيني است و به دليل اينکه با ولتاژ کشور ما هماهنگ نيست، يا به برق ساختمان آسيب ميرساند يا به خود دستگاه، و به دليل اينکه، اين دستگاهها فاقد ضمانت نامه هستند، پس از خراب شدن قابل تعمير نيستند. موضوع مهم ديگر اينکه در کشور ما متاسفانه الکترودهاي چيني زيادي هم وجود دارند که جا را براي ساير محصولات با کيفيت تنگ کردهاند. قدر مسلم وقتي ابزار و مواد اوليه با کيفيت وجود نداشته باشد وجود نيروي متخصص هم بيفايدهاست، ضمن اينکه بالاي 80درصد جوشکاران ما از تخصص کافي برخوردار نيستند.

تجربه سازنده به دانش ناظر ميچربد

مشغول صحبت با آقاي جوشکار بودم که سر و کله سازنده ساختمان پيدا شد. توضيح دادم که خبرنگارم و به رسم هميشه به صورت اتفاقي از يک ساختمان گزارش تهيه ميکنم. گفت: خدا را شکر؛ فکر کردم از شهرداري آمدهايد. اينکه گفتم خدا را شکر به اين خاطر بود که ما مهندس نـاظري داريم که به دليل کمبود تخصص و صرفا سواد تئوريک، ايـراد اشتباه ميگيـرد و بعد گزارش را به شهرداري ارائه ميکند که چنين است و چنان.

سازنده ادامه داد: يکي از عواملي که باعث شده کيفيت ساختمانهاي ما پيشرفت نکند اين است که تجربه سازندگان تجربي ما به سواد مهندسان ناظر ميچربد. کسي که 30 سال ساخت و ساز ميکند به راحتي ميتواند مهندس ناظري که تازه يک سال است وارد کارگاههاي ساختماني شده را فريب دهد.

ساخت و ساز به مناطق فرسوده نميرود

از سازنده در مورد وضعيت ساخت و ساز در تهران پرسيدم و اينکه ساختمانسازي در کدام مناطق رونق بيشتري دارد،. وي پاسخ داد: در جنوب شهر تهران بافتهاي فرسوده بسيار زيادي داريم که از نوسازي آنها به ضرورت تعبير ميشود اما در عمل شاهد هستيم که اين بافتها توسط سرمايه داران و بساز و بفروشها نوسازي نميشوند. البته دلايل زيادي براي اين موضوع مطرح ميشود؛ مانند اينکه معابر باز نيست يا اينکه مشکلات ثبتي زيادي وجود دارد که همه اين حرفها تا حدود زيادي درست است.

ساخت و ساز با صرفه تر است

وي افزود: من ميخواهم به يک نکته مهم و ريشهاي اشاره کنم. دو دوتا ميشود چهار تا؛ يعني هر جايي سود باشد سازنده هم همانجاست. بنابراين سازنده ترجيح ميهد اگر قرار است 10 طبقه ساختمان بسازد اين کار را در شمال تهران و مناطقي که ساختمانها گرانتر هستند، انجام دهد. اگر چه قيمت زمين در اين مناطق بالاتر است اما باز هم براي سازنده سود خوبي دارد. به عنوان مثال اگر شما زميني را در مناطق پايين شهر و بافت فرسوده با قيمت 400 ميليون خريداري کنيد و زميني ديگر را با همان متراژ در مناطق بالاي شهر تهران با يک ميليارد خريداري و شروع به ساخت نماييد، ساختمان 10 طبقه در جنوب شهر حدود 4 ميليارد به فروش ميرسد اما همين تعداد طبقات در مناطق بالاي شهر تهران 10 ميليارد پول نصيب سازنده ميکند. حتي اگر صدور پروانه در بافت فرسوده رايگان باشد که با توجه به نياز سازنده به تراکمهاي بالا عملا بايد براي ساخت و ساز مبلغ هنگفتي پرداخت کند، باز هم ساخت و ساز در شمال تهران به صرفهتر است. بنابراين اگر قرار بر نوسازي بافت فرسوده باشد بايد ابتدا شهرداري و ساير دست اندرکاران صنعت ساختمان کاري کنند که ساخت و ساز در مناطق شمالي شهر صرفه اقتصادي نداشته باشد تا از اين طريق کاهش تراکم و آلودگيهاي زيست محيطي را شاهد باشيم و از طرفي مناطق جنوبي شهر که در معرض آسيب هستند، نوسازي شوند.