هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بعضی متقاضیان مسکن مهر حذف می‌شوند

بيست و دوم دي ماه نشست خبري، با عنوان «مسکن مهر» در ساختمان وزارت راه و شهرسازي با حضور خبرنگاران و برخي از مسئولان وزارت راه و شهرسازي برگزار شد. در اين نشست قائم مقام وزير راه و شهرسازي و مجري ويژه مسکن مهر پاسخگوي سؤالات خبرنگاران بود.

احمد اصغري مهرآبادي، در شروع نشست با بيان اينکه اميدواريم تا پايان سال 94 حدود 90درصد مسکن مهر را به اتمام برسانيم، گفت: طي سالهاي گذشته ساخت دو ميليون و 300هزار واحد مسکن مهر شروع شده که از اين تعداد، ساخت يک ميليون و 680 هزار واحد آن به پايان رسيدهاست.

در همه استانها برنامه افتتاح داريم

قائم مقام وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: در تمام استانها به جز استان بوشهر که حدود 6 هزار و 500واحد مسکوني در هفته گذشته افتتاح شد، برنامه افتتاح خواهيم داشت. وي با بيان اين مطلب که امسال بيشترين وقت را براي فروش اقساطي صرف کرديم، افزود: در اين مدت حدود يک ميليون و 368 هزار دفترچه اقساط براي واحدهاي مسکن مهر صادرشدهاست.

مهرآبادي با اشاره به اينکه تاکنون چهار هزار و 700 ميليارد تومان وصول اقساط داشتهايم که ميانگين 220 ميليارد تومان در هر ماه بودهاست، اظهار داشت: وصول اين اقساط کمک کردهاست تا در مدت سه سال تمام پولهاي دريافت شده از بانک مرکزي را دوباره به پروژهها تزريق کرده و آنها را تکميل کنيم.

340هزار واحد متوقف شده را فعال کردهايم

قائم مقام وزير راه و شهرسازي و مجري ويژه مسکن مهر گفت: با جلسات متعدد در استانها و وزارت راه و شهرسازي و با برنامهريزيهايي که انجام داديم، توانستيم 340هزار واحد متوقف شده را مورد بررسي قرار دهيم که در حال حاضر از اين تعداد حدود 220هزار واحد فعال و براي 120هزار واحد باقي مانده از طريق تهيه يک شيوه نامه توسط سازمان ملي زمين و مسکن و شرکت عمران شهرهاي جديد تعيين تکليف ميشود. اين فعالسازي با راهکارهايي مانند تقويت خود مالکي يا مشارکتي خواهد بود تا هر چه سريعتر پروژهها به اتمام برسد.

وي ادامه داد: در ابتداي کار دولت يازدهم ساخت 340 هزار واحد متوقف شده و 85 هزار واحد فاقد متقاضي بود که در حال حاضر و با برگزاري 5 دوره جلسه با استانها از 85 هزار واحد فاقد متقاضي، براي 45 هزار واحد آن متقاضي ثبت نام کرده و براي 40 هزار واحد ديگر هم تصميم گيري شدهاست،.

افزايش 2 هزار ميليارد توماني تسهيلات

اصغري مهرآبادي با بيان اين مطلب که تأکيدات و تدبير دولت اميد باعث شد برنامهريزيهاي اساسي براي اتمام پروژهها انجام گيرد، گفت: افزايش سقف تسهيلات از 48 هزار ميليارد تومان به 50هزار ميليارد تومان نتيجه تلاش و پيگيري ما در شوراي پول و اعتبار بود. وي افزود: از مهرماه سال جاري تمام پروژههايي که تسهيلات 20 و 22/5 ميليون توماني داشتند به 25 ميليون تومان افزايش يافت و تسهيلات 25 ميليون توماني هم به 30 ميليون تومان رسيد.

قائم مقام وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه اين افزايش از سال 91 از سوي وزارت راه و شهرسازي در حال پيگيري بود، تصريح کرد: استانهاي هرمزگان، گيلان، البرز و آذربايجان غربي از همان سال تسهيلات 30 ميليون توماني دريافت کردند.

هيچ واحدي بدون خدمات زير بنايي افتتاح نميشود

مهرآبادي با اشاره به اينکه قرار است هيچ واحد مسکن مهري بدون خدمات زير بنايي افتتاح نشود، گفت: ما نميخواهيم مشکلات قشر کم درآمد را افزايش دهيم، بر اين اساس از يک ميليون و 680 هزار واحد ساخته شده، تاکنون يک ميليون و 250 هزار واحد آماده شده که تحويل متقاضيان ميشود.

وي با اشاره به اينکه هزار واحد ديگر هم در حال افتتاح است و مابقي واحدهاي ساخته شده هنوز خدمات زيربنايي ندارند، گفت: با همکاري معاون رئيس جمهور 5 هزار و 600 ميليارد تومان اعتبار براي خدمات روبنايي و 5 هزار ميليارد تومان براي خدمات زيربنايي در نظر گرفته شده که مصوبه آن به مجلس ارسال شدهاست.

300 هزار تومان ماليات براي هر واحد

مهرآبادي اشارهاي نيز به بيمه و ماليات مسکن مهر داشت و در اين خصوص گفت: طبق توافقي که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي انجام شد؛ نرخ بيمه بر هر متر مربع مسکن مهر 5 هزار و 200تومان تعيين و به تمام استانها ابلاغ شد. برابر با مصوبه دولت 300 هزار تومان براي هر واحد ماليات تعيين شده که در برخي قراردادها آن را پيمانکار و در برخي قراردادها متقاضيان ميپردازند.

اولويت زيربناها با مدرسهاست

قائم مقام وزير راه و شهرسازي در مورد کمبودهاي مسکن مهر و شهرهاي جديد گفت: حدود 2 هزار و 250 باب مدرسه، 800 باب مسجد و 304 واحد کلانتري در پروژههاي مسکن مهر نياز داريم که از اين تعداد حدود 300 باب مدرسه در حال ساخت داريم که 100 باب آن داير شدهاست. همچنين 300 باب مسجد در حال ساخت است که تاکنون کار ساخت 190 باب به اتمام رسيدهاست. وي با بيان اينکه اولويت ساخت زير بناها با ساخت مدرسهاست، افزود: وزراي راه و شهرسازي و آموزش وپرورش نامهاي تحت عنوان ساخت 300واحد آموزشي را به طور مشترک امضا کرده و براي دولت فرستادهاند.

کيسون قرارداد جداگانه دارد

اصغري مهرآبادي در مورد دلايل افزايش قيمت مسکن مهر گفت: به دليل مسائلي مانند افزايش قيمت مصالح ساختماني، تحريمها، افزايش حقوق کارگران، ما دستورالعمل شماره سه (افزايش قيمت) را صادر کرديم، اما پس از آن هيچ افزايش قيمتي در مسکن مهر نخواهيم داشت.

وي با بيان اينکه نوع قراردادهاي پروژههاي کيسون متفاوت است، گفت: افزايش قيمت مسکن مهر کيسون در پرند و پرديس به دليل تورم سالانه بوده که البته در قرارداد ذکرشدهاست، اما در باقي قراردادهاي تأمين و تهيه زيرساختها بر عهده مردم است و اين مورد در قيمت نهايي مؤثر بودهاست. به عنوان مثال در پرند ايجاد شبکههاي آب و فاضلاب، برق، حصارکشي (به دليل ضرورت) و تغيير نوع مصالح ساختماني، باعث افزايش قيمت شدهاست.

احمد اصغري مهرآبادي با اشاره به اينکه مصوبهاي داشتيم که براي تسريع در خدمات زيربنايي، منابعي را از محل فروش املاک و اراضي تأمين کنيم، گفت: پيمانکاراني که به طور عمدي در پروژهها تعلل داشته باشند، جريمه خواهند شد و وارد ليست سياه ميشوند.

سرنوشت 43هزار و 400 ميليارد تومان تسهيلات

قائم مقام وزير راه و شهرسازي در مسکن مهر با اشاره به اينکه تاکنون 43 هزار و 400 ميليارد تومان تسهيلات بانکي پرداخت شدهاست، افزود: از اين مبلغ تا کنون 140 ميليارد تومان در بافت فرسوده، 4 هزار ميليارد تومان براي واحدهاي روستايي و 400 ميليارد تومان براي حوادث غيرمترقبه هزينه شدهاست..

مردم توانايي پرداخت اقساط مسکن مهر را دارند

اصغري مهرآبادي در مورد حذف برخي ثبت ناميها از ليست مسکن مهر گفت: تنها کساني که تاکنون بيش از 1 تا 2 ميليون پرداخت نکرده و باعث تأخير در ساخت واحدهاي ديگر شدهاند خواه ناخواه بايد از گردونه مسکن مهر حذف شوند. اما به کساني که آورده آنها بيشتر است مهلت داده شده و دولت نيز کمک ميکند تا سهم آورده خود را پرداخت کنند. وي تأکيد کرد: بر اساس برآورد ما بيش از 90درصد مردم توانايي پرداخت اقساط مسکن مهر را دارند و مردم بدانند براي تکميل واحدها بايد هر چه سريعتر سهم آورده خود را پرداخت کنند.

مهرآبادي همچنين در مورد هجوم و جولان دلالان در مسکن مهر گفت: اتحاديه مشاوران املاک بايد جلوي منفعت طلبي دلالان را بگيرند تا فضا را مسموم و آلوده نکنند .