هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار مصالح در نیمه دوم دی ماه

عليرغم اظهارنظرهاي نگرانکننده برخي از روزنامهها و سايتها در مورد افزايش قيمت مصالح ساختماني، به نظر ميرسد بسياري از مصالح با کاهش قيمت روبهرو شدهاند. در حال حاضر قيمت برخي از  مصالح پايه مانند سيمان ،گچ، ماسه و آهک روند رو به کاهش دارند. مقايسه قيمت مصالح ساختماني در نيمه اول دي با نيمه دوم ديماه 93 نشان ميدهد؛ قيمت سيمان در برخي از برندها بيش از 300تومان کاهش داشته است. ، ماسه با کاهش بيش از 2 هزار تومان در هر تن و آهک و گچ  نيز با کاهش قيمت روبهرو شدهاند. بدون ترديد کاهش قيمت مصالح ساختماني باعث کاهش قيمت نهايي ساختوساز و عرضه آن با قيمت مناسبتري خواهد شد. متن زير گزارش پيام ساختمان از قيمت مصالح ساختماني در نيمه دوم ديماه است.

قابلذکر است شرکتهاي توليدکننده مصالح ساختماني در صورت تمايل ميتوانند ليست قيمت خود را به تحريريه پيام ساختمان ارسال کنند.

سيمان سفيد بنويد

سيمان و گچ

قيمت سيمان در نيمه دوم ديماه در برخي از برندها با کاهش روبهرو بود بر اين اساس قيمت هر کيسه 50کيلويي سيمان تيپ 2 تهران با کاهش 200توماني و هر کيسه  50 کيلويي ساوه تيپ 2 با کاهش 30 توماني روبهرو شد . در حال حاضر سيمان آبيک با همين اوزان با کاهش 30توماني نسبت به نيمه اول ديماه عرضه ميشود اما در اين ميان بيشترين کاهش قيمت را سيمان پوزولاني داشته است. هر کيسه سيمان 50کيلويي پوزولاني با کاهش250 تومان به رقم 6 هزار و 300تومان رسيده است .قيمت گچ همچنان در نيمه اول و دوم ديماه بدون تغيير مانده است. در حال حاضر هر کيسه 40کيلويي گچ جبل متين 2 هزار و 500 تومان و هر کيسه 40کيلويي گچ ساوه طلايي  نيز3هزار و 800تومان عرضه ميشود .

آهک و ماسه

قيمت اين دو محصول به علت رقابت شديد کارخـانهها و کـاهـش مـحسوس ساختوساز با کاهش همراه بوده است. در حال حاضر يکتن آهک صنعتي سيمان شرق 91 هزار تومان و هر کيسه آهک 20کيلويي هزار و 600 تومان و نوع مرغوب آن 2هزار و 100تومان قيمت دارد . ماسه نيز با کاهش خوبي نسبت به قيمتهاي تابستان 93 عرضه ميشود. در حال حاضر قيمت هر تن ماسه شسته( يکشور) که در خرداد 93 حدود 15هزار تومان بوده است به 8 هزار و 500تومان رسيده است. قيمت ماسه شکسته نيز با کاهش 2 هزار توماني نسبت به خرداد 93 هر تن حدود 11هزار تومان ، ملاتي حدود 12هزار تومان و هر تن  ماسه دو بار شسته  نيز حدود 15 هزار تومان است.

بلوک سبک ليکا

بلوکهاي سبک با توجه به قيمت متناسب توانستهاند در برخي از ساختوسازها جايگزين خوبي  براي آجر و بلوکهاي سنتي باشند. اين بلوکها علاوه بر استقامت و ساختار فشرده عايق مناسبي نيز هستند. در حال حاضر هر عدد بلوک ديواري توخالي ته پر( سه جداره) 2هزار و 550تومان  و بلوک ديواري توخالي ته پر (نيمه ) هزار و 125 تومان در بازار عرضه ميشود که قيمت اين محصولات در ديماه 93 با کاهش اندکي روبهرو بوده است.در حال حاضر قيمت يک بلوک ديواري ته پر حدود 2 هزار و 300تومان است که نسبت به ابتداي سال با کاهش 50توماني در هرماه همراه بوده است در حال حاضر هر عدد بلوک ديواري توخالي ته پر حدود 2 هزار و 550تومان و بلوک ديواري توخالي ته پر سايز کوچک نيز  910 تومان قيمت دارد.

ايزوگام ،قير و چتايي

فصل زمستان زمان خوبي براي فروش عايقهاي رطوبتي است .در حال حاضر هر متر ايزوگام بام گستر اصل تهران با اجرا و نصب آن حدود 9 هزار تومان و ايزوگام مرجان بام دليجان 7 هزار و 500تومان عرضه ميشود . البته اين اختلاف قيمتها مربوط به کيفيت اين محصولات نيست بلکه نسبت به خدمات نصب و اجرا و دستمزد قيمتها متغير است.هر متر ايزوگام آذرگام تبريز حدود 8 هزار تومان و ايزوگام شرق مشهد حدود 9 هزار و 500تومان به فروش ميرسد.در حال حاضر هر عدد قير کارتني درجهيک حدود 22 هزار تومان، قير بشکهاي حدود 300هزار تومان و  هريارد چتايي بنگال هزار و 420 تومان عرضه ميشود .

ديوار و عايق  سبز

عايق و ديوارهاي سبز را يکي از جديدترين و پرکاربردترين محصولات ساختماني ميتوان دانست. اين محصولات که بيشتر بهصورت وارداتي هستند چند سالي است که با کيفيت بالايي در داخل کشور توليد ميشوند .امکان اجراي کليه پوششهاي صنعتي و مدرن بدون هيچگونه محدوديت  و ايمني بسيار بالا در برابر زلزله و عايق گرما و سرما بودن را ميتوان از مزاياي ديوار و عايق سبز دانست. اختلاف قيمت ديوار سبز در مقايسه با ديوار سنتي زياد منطقي به نظر نميرسد ولي سياست شرکتها در حال حاضر عرضه اين محصول با قيمتهاي صد در صد قابل رقابت با مصالح سنتي است.در حال حاضر يک ديوار سبز با ضخامت 5 سانتيمتر، 33هزار تومان عرضه ميشود. قيمت  هر متر عايق سبز به ضخامت 10 سانتيمتر بالاتر از 40هزار تومان و قيمت عايقهاي نوع نسوز با ضخامت 10،7،5،4 به ترتيب 45،31،22،18 هزار تومان ميباشد .

ديوار گچي و پانل گچي

چند سالي است که انواع ديوارهاي آماده گچي مشتريان ثابتي در بازار پيداکردهاند. اين ديوارهاي گچي نهتنها سرعت کار را افزايش دادهاند بلکه توليدکنندگان  با افزودن مصالح جديد به اين ديوارها، آنها  را اندکي عايقبندي  نيز ميکنند . در  حال حاضر هر مترمربع ديوار گچي نويد 7هزار تومان و هر مترمربع ديوار گچي ساوه 7هزار و 500تومان معامله ميشود.هر متر مربع ديوار گچي مهر ايرانيان  نيز حدود 6 هزار و  500تومان قيمت دارد. قيمت پانلهاي گچي نيز از 3 هزار و 400تومان تا 3 هزار و 600 تومان در هر مترمربع متغير است.

 

پروفيل

امروزه پروفيلها به علت سبکي و دوام  بهصورت گستردهاي در صنعت ساختمان مورداستفاده قرار ميگيرند . در حال حاضر هر متر پروفيل 5 سانتيمتري بهعنوان ديوارکوب که پرمصرفترين نوع پروفيل است، حدود 6هزار تومان و نوع  8سانتيمتري آن 9هزار و 500 تومان،نوع 6سانتيمتري آن 6 هزار و 400 ا تومان  و انواع 9و 12 سانتيمتري آن حدود 8 هزار و 700 تا 13هزار و 700تومان قيمت دارد. . قرنيزهاي پروفيلي نيز با ضخامت 5 ،8  و 18 سانتيمتري به ترتيب  7 ،11 و 16هزار تومان عرضه ميشود .قيمت نبشي نيز بهصورت  5ميليمتري  و 8 سانتيمتري به ترتيب 11هزار و500 و 21هزار و 300تومان است.