تخلف می صرفد، ساخت و ساز می لرزد!

شمار نشریه : 201

اين خانه زيباست، اين خانه امن و امان است، اين خانه لبريز محبت و صفاست، اين خانه ايمني و آرامش دارد و پايه هاي آن با هر بادي بندري نمي زند. اين خانه، «خونه مادربزرگه» نيست، خانه من است که آن را يک متخصص ساخته و يک فرد خوش قول و نيک دل آن را به من فروخته است. قسط هاي اين خانه زياد نيست و کمرم زير بار اقساط آن خم نشده است. من چه قدر در خانه امنم راحتم. ... خُب ديگه بسه؛ بهتره پاشم برم سر کار، دو روز ديگه صابخونه مياد واسه اين دو تا اتاق زپرتي داد و هوار راه ميندازه! امروز با آقاي مهندس وقت مصاحبه دارم، برم ببينم اين مسکن مهر بالاخره کي تموم ميشه!

نياز نيم درصدي!

اين که آقاي سيد محمد پژمان، معاون وزير راه و شهرسازي اعلام کرده 25 هزار هکتار زمين خالص مسکوني براي اجراي برنامه هاي مسکن تا سال 1405 در 8 کلان شهر نياز داريم بي اختيار ما را برد به تابستان 1390 که طرح «اهداي 1000 متر زمين به هر ايراني» اظهار شد و عده اي آن را گام مهمي در جهت تقسيم عادلانه زمين و حتي پايان بحران مسکن در کشور دانستند. حال پس از گذشت 3 سال از آن روز رويايي، مي توان اين گونه به موضوع نگاه کرد که در آن طرح معروف قرار بود حدود 75 ميليارد متر مربع زمين در اختيار مردم قرار گيرد، در صورتي که نياز اعلام شده براي 8 کلانشهر در حال حاضر حدود 250 ميليون متر مربع است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که در صورت به کارگيري تنها کمتر از نيم درصد از آن چه قرار بود به مردم واگذار شود، نياز 8 کلانشهر کشور به زمين براي ساختن سرپناه پاسخ داده مي شود. با همين حساب و کتاب ساده، نور تحليل و تعقل پشت طرح «هديه زمين» چنان مي زند بيرون که ... آخ چشمم، اون عينک آفتابي من کو؟.

حلزون با سرعت نور!

مي گويند از فردي خارجي پرسيدند حد دزدي چيست؟ و او هم به سادگي جواب داده بود: در اين مملکت دزدي هيچ حدي ندارد! حالا چرا ما ياد اين حکايت قديمي خارجي افتاديم؟ دليل خاصي ندارد، شايد به خاطر اين که ديديم در کشور ما اگر نعوذبالله تخلفي صورت بگيرد، الحمدلله هستند نهادهايي که به سرعت وارد عمل شده و جلوي تخلفات بيشتر را بگيرند و متخلفان را پس از محاکمه به سزاي اعمالشان برسانند. البته ممکن است عده اي بگويند اين چه سرعت عملي است که مثلا شرکت خراساني از شهريور 1388 کارش را آغاز کرد ولي در دي ماه امسال دفاتر فروش آن پلمپ شد! و يا مثلا ساخت يک مجتمع گردشگري در خرداد 1391 شروع شد ولي همين چند ماه پيش فعاليت آن غيرقانوني اعلام شد؟ در پاسخ بايد به اين مستشکلين محترم گفت که بله، ارگان هاي مربوطه در برخورد با هر تخلفي به سرعت وارد عمل مي شوند و جلوي آن را مي گيرند، ولي مگر نه اين است که «سرعت» امري نسبي است و در مقايسه با ساير متحرکان و متحرکات مي توان درباره آن قضاوت کرد؟ بر اين اساس، جلوگيري از انجام تخلفي پس از طي سه چهار سال، در مقايسه با 15 سال و يا هرگز! چيزي در حد سرعت نور است و اصلا بايد با اين سرعت عمل، نگران برخوردکنندگان با تخلف بود که يک وقت پايشان به جايي گيرنکند که زمين بخورند. ختم کلام هم اين قول اصغرآقا راننده است که هميشه مي گويد: شما با ميني بوس از قم به مشهد نرفتي که بدوني پيکان براي ما اتوبوسسوارها، پورشه است!

بمباران تبليغاتي ساختمان

سوال: بمباران تبليغاتي چيست؟

جواب: بمباران تبليغاتي يکي از ترفندهايي است که در رسانه هايي نظير راديو تلويزيون به کار مي رود. نحوه استفاده از اين شگرد به اين صورت است که يک پيام تبليغاتي آن قدر تکرار و پخش مي شود تا مخ ببيننده تيليت شده و بي اختيار اقدام به انجام حرکاتي در جهت منافع تبليغ کننده مي کند. تجربه نشان داده است که بمباران تبليغاتي در خصوص فروش سهام شرکت هايي که به نحوي به ابنيه و ساختمان مربوط باشند به شدت کارا و موثر است. کارشناسان رسانه مي گويند متاسفانه استفاده از اين شيوه در اموري مانند ترويج مقررات ملي ساختمان که باعث ارتقاي کيفيت ساخت و ساز مي شوند هيچ گونه تاثيري ندارد و چه برنامه هايي در باره ضرورت استفاده از مهندسان و مصالح استاندارد در ساخت و ساز پخش شود و چه کارتون پلنگ صورتي!