هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   201   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برنامه مشخصی برای مسکن وجود ندارد

کمال عليپور خنکداري نماينده مردم بهشهرو  عضو کميسيون عمران با بيان اين مطلب که  در طول 2  سال اخير مسئولين راه وشهر سازي فقط شعار دادند به پيام ساختمان گفت: به نظر مي رسد تصميم و اراده جدي براي تغيير و رونق مسکن وجود ندارد. وي افزود: اگر اين وضعيت ادامه يابد بدون ترديد وزير راه وشهر سازي استيضاح خواهد شد .

اين نماينده مردم در مجلس نهم همچنين گفت: ما از مسئولين امر مي خواهيم وقت کشي نکنند و مردم را بلاتکليف نگذارند. عليپور با بيان اينکه در طول يکسال گذشته نه وامي به متقاضيان مسکن پرداخت شده و نه ساخت و سازي صورت گرفته است، افزود: اين وضعيت نامطلوب يک تهديد براي اشتغال و ازدواج جوانان است چرا که بيش از 70 صنف با صنعت ساختمان در ارتباط هستند و رونق در اين حوزه باعث رونق در بخش هاي ديگر مي شود.