دولت موظف به اجرای طرح مسکن مهر است

شمار نشریه : 201

نماينده مردم نطنز گفت: با توجه به اينکه نرخگذاري مسکن در نقاط مختلف کشور متفاوت است، بايد مبلغ وام در نواحي مختلف کشور بر اساس يک نيازسنجي و متناسب با نرخ هر منطقه تعيين شود و پرداخت وام يکسان به ساکنان مناطق مختلف خيلي چارهساز نيست.

محمد فيروزي، با بيان اينکه يکي از مشکلات مردم در تأمين مسکن شفاف نبودن برنامههاي دولتهاست،گفت: طرح مسکن مهر سياست دولت گذشته بود که با توجه به حجم بالايي که داشت مشکلات و مسائلي را ايجاد کرده است اما دولتهاي بعدي موظف به اجرا و تکميل اين طرح هستند.

عضو  کميسيون عمران مجلس افزود: در حال حاضر بسياري از مناطقي که مسکن مهر ساختهشده است فاقد زيرساختهاي لازم بوده و امکاناتي از قبيل مدرسه،کلانتري و ساير امکانات اوليه در اين مناطق وجود ندارد و تقاضاي مردم بر حول همين محورها است.