هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تاثیر رنگ آشپزخانه در روحیه

رنگهاي قرمز پرتراوت، نارنجيهاي برجسته و تيره، سبزهاي كهربايي امروزه جاي خود را در آشپزخانههاي مدرن باز كردهاند، فقط بايد تناليته مناسب را پيدا كرد و از آنها بهدرستي استفاده كرد. آيا شما هم مايل به استفاده از رنگهاي مختلف و تركيبهاي رنگي گوناگون در آشپزخانه خانه خود هستيد؟.

در وبسايتهاي طراحي داخلي و معماري عكسهاي زيادي از آشپزخانههاي مختلف وجود دارد، شما ميتوانيد از اين عكسها ايده بگيريد و در طراحي آشپزخانه خود از آنها استفاده كنيد. اين رنگها ميتوانند در قسمتهايي همچون ديوارها، جزيرهها، و كابينتهاي آشپزخانه به كار گرفته شوند. در اين مطلب ميخواهيم در مورد نحوه استفاده از رنگهاي مختلف در آشپزخانه صحبت كنيم.

رنگ قرمز در آشپزخانه

سايههاي محرك رنگ قرمز اشتهاي انسان را افزايش ميدهند. اصولاً رنگ قرمز به رنگ اشتهاآور مشهور است، به همين دليل انتخاب بسيار خوبي براي خانوادههايي است كه عاشق غذا پختن (و البته غذا خوردن) هستند. اما سؤال اين است که از رنگ قرمز گرم استفاده کنيم يا رنگ قرمز سرد و به چه ميزاني؟ پيش از انتخاب نهايي رنگ موردنظر نمونههاي رنگي مختلف را امتحان كرده و با دقت رنگ نهايي را انتخاب كنيد. به ياد داشته باشيد براي اينكه رنگ قرمز بهخوبي روي سطح بنشيند بايد حداقل دولايه از آن بر روي سطح قرار گيرد.

 رنگ نارنجي در آشپزخانه

رنگ نارنجي مانند رنگ قرمز، سريعاً توجه را به خود جلب ميكند و به همين دليل مناسب فضاها و وسايلي است كه دوست داريم بهخوبي در خانه ما به چشم بيايند. هنگام استفاده از رنگمايههاي روشن دقت كنيد، ازآنجاکه گاهي رنگ نارنجي حس و حالي روشن دارد، بهتر است از رنگهاي نارنجياي استفاده كنيد كه در آنها مقادير اندكي رنگ قهوهاي يا زرد بهکاررفته است. اين كار باعث ميشود رنگ نارنجي مورد نظر به زيبايي در فضا بدرخشد.

رنگ سبز در آشپزخانه

استفاده از رنگ سبز كمي دشوار و چالشبرانگيز است. چراکه سايههاي درست و متناسب رنگ سبز جلوهاي شاداب و سرزنده  و سايههاي نامتناسب آن جلوهاي تقريباً ناخوشايند دارند. بنابراين رنگ سبزي را انتخاب كنيد كه شما را به ياد غذاي سبزرنگ موردعلاقهتان مياندازد.

رنگ آبي در آشپزخانه

اين رنگ آرام و ملايم قادر است حس و حال نامنظمترين و شلوغترين فضاها را هم آرام و ملايم كند، اما هنگام استفاده از اين رنگ در آشپزخانه خانه خود بسيار دقت كنيد، زيرا رنگ آبي ممكن است ميل به غذا خوردن را كاهش دهد.