هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قرمز را به خانه بیاورید

بهکارگيري رنگ قرمز در دکوراسيون خانه جسارت خاصي ميخواهد. البته استفاده صحيح از اين رنگ در طراحي هر فضايي نقش بسيار مؤثر و غيرقابلانکاري دارد.

هميشه به خاطر داشته باشيد در صورت استفاده از پالت رنگي قرمز، حتماً از رنگهاي خنثي (سياه، سفيد، کرم و قهوهاي، و خاکستري) بهاندازه کافي استفاده کنيد تا علاوه برافزودن جذابيت رنگي، تعادل رنگ را در فضا بکار بگيريد.

اتاق نشيمن

اين فضاي نشيمن سبک «اسکانديناوي»، قرمز نيست! در ديوارها، چارچوب پنجره، سقف «کليسايي» و قفسههاي «صندوقي» از رنگ قرمز آجري استفادهشده و با ترکيب با رنگ نارنجي پخته در کاناپه، ميز عثماني و تابلوي روي ديوار، کرم و نخودي در پرده و مبل، و گلداني سفيدرنگ، فضايي بسيار دنج، گرم و خانوادگي ايجاد کرده است.

اتاق نشيمن خصوصي

همانطور که در تصوير ميبينيد، در، ديوار، و پنجرههاي اين فضاي خصوصي «تماماً» به رنگ قرمز است. طراح، فرش «پلنگي» را براي اتاق انتخاب کرده و پرده و مبلمان را با آن ست کرده است.

آشپزخانه کوچک

با وجود کوچک بودن فضا، طراح از بهکارگيري رنگ قرمز در آشپزخانه هراسي نداشته و معتقد است که اين رنگ فضا را بهاصطلاح، «خودماني» ميکند. او در اين آشپزخانه «کلبهاي» از ترکيبات قرمز، قهوهاي و مشکي استفاده کرده است.

 

سرويس بهداشتي

طراح، در اين سرويس بهداشتي لوکس و مدرن، بسيار جسورانه از رنگ قرمز استفاده کرده است (قرمز پخته براي کاشيهاي مات)، و البته براي حفظ تعادل رنگي، رنگ سفيد را براي کاسه روشويي ترجيح داده و منبع نور سفيد انتخاب کرده است.

اتاقخواب

رنگهاي قرمز در اين اتاق کاملاً پخته و غني است. از بافتها و نقوش مختلفي در طراحي اين فضا استفادهشده است: به نقوش هندسي روي کوسن و بالش، ميزهاي کناري تخت، و نقوش قاليچه مراکشي توجه کنيد. اين فضا نيز، به دليل بهکارگيري رنگ قرمز از انرژي خاصي برخوردار است. 

راهپله

کاربرد رنگ قرمز در اين فضا تنها در ديوار کناري راهپله و صندلي کنار ديوار است. براي هماهنگسازي در طراحي اين فضا، پله، نردهها، قرنيز ديوار، چارچوب قاب به رنگ مشکي درآورده شده و به همين دليل، رنگ «سفيد» شخصيت پيداکرده است.

اجاقگاز

اين آشپزخانه طراحي بسيار ويژه و خاصي دارد. به دليل انتخاب رنگ قرمز جگري اجاق و هود، نقطه کانوني ديد شده است و ساير وسايل در پسزمينه ديد ما قرار ميگيرد. به خاطر داشته باشيد که اين اتاق به نقطه کانوني ديگري نياز ندارد.