هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت کاســه نقش دار

براي درست کردن اين کاسههاي زيبا، بايد خمير مجسمهسازي تهيه کنيد. اين خمير يا گل را ميتوانيد از شعبههاي شهر کتاب يا فروشگاههاي لوازم هنري تهيه کنيد. خميري که در اين خودآموز استفادهشده در مجاورت هوا خشک ميشود و احتياجي به پخته شدن ندارد.

وسايل لازم

 

خمير مجسمهسازي سفيد که در معرض هوا خشک ميشود،مهر يا هر نقش برجسته ديگري که بهعنوان مهر به کار رود،اسفنج آغشته به رنگ يا اسفنج جوهر،کاسه شيشهاي در اندازههاي دلخواه،وردنه،چاقو،سمباده.

مراحل ساخت

قبل از هر کاري، تمام وسايلتان را آماده کنيد، چون خمير شما در مجاورت هوا زود خشک ميشود. بنابراين مهر، جوهر و کاسههاي قالب خود را کنار دستتان آماده بگذاريد. طرز درست کردن مهر در اين خودآموز آموزش دادهشده است. سپس خمير را با وردنه صاف کنيد، طوري که 5 ميليمتر قطر داشته باشد و پسازآن مهر را به اسفنج رنگي فشار دهيد تا رنگ بگيرد و آن را روي خمير فشار دهيد.

وقتي نقش روي خمير آماده شد، کاسه شيشهاي را وارونه روي خمير قرار دهيد و دور اضافي آن را با چاقو جدا  کنيد. سپس دايره خمير نقش دار خود را داخل کاسه بگذاريد تا فرم محدب و گود به خود بگيرد.

بگذاريد يک روز کامل خمير داخل کاسه شيشهاي بماند و خشک شود. سپس آن را از کاسه بهدقت بيرون بياوريد و لبه آن را با  کاغذ سمباده نرم، صيقلي و صاف کنيد.از اين تکنيک در ساخت زير ليواني با خمير نيز ميتوانيد استفاده کنيد.