هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دکوراسیون زمستانی

دماي هوا کاهش پيداکرده و وقتش رسيده است که گرما را به خانه بياوريم. از اين راهکارها و ترفندها براي زمستاني کردن فضاي خانه و گرما بخشيدن به آن بهره بگيريد.

تمرکز بر «قلب» خانه

با کاهش دما و سردتر شدن هوا، چيدمان مبلمان را تغيير دهيد.

اگر در خانهتان  شومينه  داريد،اشيا و مبلمان را در مقابل و دورتادور شومينه بچينيد تا نقطه کانوني گرم و دنج ايجاد کنيد. بالش و پتوهاي اضافه فراموش نشود.

به کار گرفتن رنگهاي شاد

با اضافه کردن رنگهاي شاد و گرم، از سردي آبيها کم کنيد. بالش و کوسنهايي با طرح و رنگهاي شاد يک ترفند بسيار مؤثر است و از سردي رنگهاي خنثي ميکاهد. مزيت ديگر رنگهاي شاد و روشن آن است که در فصل بهار و تابستان نيز به کارتان خواهد آمد.

انعکاس نور بيشتر

با کوتاهتر شدن روزها، استفاده از نور طبيعي را دوچندان کنيد. نصب آيينه در فضاي خالي ديوار به شما کمک ميکند که با انعکاس نور روز، استفاده بيشتري از آن ببريد.

فضاي نشيمن مطابق مد

دکوراسيون زمستاني نيز همانند مد و پوشاک زمستانه، لايهلايه پوشاندن يکي از مهمترين تکنيکهاست. با پوشاندن روکش پارچهاي بر مبل و صندلي، اتاق ناهارخوري را دنج و دلنشين کنيد. مزيت ديگري که اين تکنيک دارد، قابليت شستشوي اين روکشهاست.

لايههاي پارچهاي

براي زمستانه و دنج کردن فضاي اتاقخواب، از لايههاي مختلف روتختي و روبالشي، با جنسيت و بافتهاي مختلف استفاده کنيد.

سفيد، مثل برف

براي به نمايش کشيدن زيبايي زمستان، قسمتي از دکور خانه را به رنگ هاي سرد زمستاني در آوريد. در اين تصوير از رنگ هاي سرد سفيد و آبي روشن در پس زمينه دکور، ظرف، کوسن و پردهها استفادهشده است.

لطافت و نرمي زير پاها

درست است که انواع کفپوش و سراميک ظاهري شيکتر دارد، اما در زمستان براي زير پاهايتان به پوششي گرمتر احتياج خواهيد داشت. فرش و قاليچههاي نرم و پرزدار را در اتاق نشيمن پهن کنيد و گرما و بافت را به اصليترين محل نشستن خانه بياوريد. براي خاصتر شدن و تأثير بصري بيشتر ميتوانيد يک قاليچه را روي قاليچهاي ديگر قرار دهيد.

قاليچههاي چندلايه

يک شيوه براي دنجتر کردن فضا، قرار دادن يک قاليچه نازکتر و کوچکتر بر روي قاليچه زيرين است. ميتوانيد با متصل کردن موقتي از حرکت و سر خوردن آن بر رويهم جلوگيري کنيد. (بهشرط آنکه مطمئن شويد آسيبي به فرشتان نميرساند.

گرم نگهداشتن پنجرهها

با پوششهاي لايهلايهاي پنجرهها از نفوذ سرما به خانه جلوگيري کنيد. پردههاي ضخيم و پر از چين، با رنگ اي گرم چيزي است که در اين فصل سرد به کارتان خواهد آمد.

فضايي دنج براي مطالعه

سکوي کنار پنجره، يکي از دوستداشتنيترين فضاهاي خانه بهخصوص براي استراحت و يا مطالعه است. با کوسن و بالشتکهاي گرمونرم و پرزدار آن را براي زمستان مهيا کنيد.

متمرکزتر شويد

با سردتر شدن هوا ناخودآگاه به سمت شومينه کشيده ميشويد. اين نقطه کانوني جديد را با نصب آيينهاي بزرگ بالاي آن «متمرکزتر» کنيد.

خانهاي با عطر زمستان

باوجود آنکه اکسسوري و عناصر تزييني در دنج کردن فضاي خانه به شما کمک ميکند، اما ايده آل تر آن است که از اين طريق، عطر زمستان را به خانه بياوريد. پيالهاي تزييني، پر از گل و گياهان خشک و معطر زمستاني (چوب دارچين، ميوه کاج، برگهاي هميشهسبز...) علاوه بر جنبه تزييني، فضاي خانه را معطر و زمستاني کنيد.