هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اماکن متبرکه استان گیـــلان در ژاپن

جلد اول کتاب «اماکن متبرکه در استان گيلان» در ژاپن منتشر شد.اماکن متبرکه در اين کتاب هر نوع زيارتگاه را شامل ميشود. اين کتاب دو بخش عمده دارد: بخش اول شامل اطلاعات و توضيحات دقيق درباره اماکن متبرکه شهرستانهاي آستانه اشرفيه، صومعهسرا، فومن و شفت در استان گيلان و بخش دوم هم عمدتاً شامل تصوير اين اماکن است. اين کتاب علاوه بر استفاده از حدود 40 منبع حاصل تحقيق ميداني وسيع محققان است. مؤلفان اشارهکردهاند که در آينده جلد دوم (شامل اماکن متبرکه شهرستانهاي لاهيجان، سياهکل، لنگرود، رودسر و املش) و جلد سوم (شامل اماکن متبرکه شهرستانهاي رشت، انزلي، رودبار، آستارا، تالش، رضوانشهر و ماسال) اين کتاب هم منتشر خواهد شد. مؤلفان همچنين تأکيد کردهاند به دليل تعدد اماکن متبرکه در اين استان ناگزير شدهاند کتاب را به سه جلد تقسيم کنند.

 سه پژوهشگر ژاپني در سال 2009 کتاب «اماکن متبرکه استان تهران» و در سال 2010 کتاب «اماکن متبرکه استان قم» را تأليف، تدوين و منتشر کردهاند. آنان تحقيق خود را با کمکهاي مالي بنياد تويوتا انجام دادهاند. مؤلفان «اماکن متبرکه در استان گيلان»، نائومي شيميزو، ساتوکو يوشيه و کوجي کاميوکا هستند. کتاب در 302 صفحه شامل يک «دي وي دي» در موسسه مطالعات فرهنگها و زبانهاي آسيا و آفريقا (دانشگاه مطالعات خارجي توکيو) ژاپن منتشرشده است.