هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رونمایی اتوبوس‌های گردشگری

مدير توسعه گردشگري سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهاي اجتماعي شهرداري تهران در نشست خبري که در برج ميلاد تهران برگزار شد، اعلام کرد:  نخستين اتوبوسهاي گردشگري شهري در تهران کار خود را آغاز خواهند کرد.

ابوذر حسيني اظهار داشت: در سه سال گذشته  شهرداري تهران با همکاري ميراث فرهنگي و گردشگري با برند «مهمان تهران» تورهاي گردشگري شهري را برگزار ميکرد، اما در حال حاضر  طبق نظر شهردار تهران تورهاي  موضوعي  با 16  محور از قبيل طبيعتگردي، تاريخي، مذهبي و علمي  در نظر گرفتهشده است . وي افزود:شهرداري  در زمينه زيرساختها به اين طرح کمک خواهد کرد و اجراي اين کار بر عهده تورها و آژانسهاي منتخب است.

حسيني با اشاره  به بازديد از 12  کشور اروپايي و تجربه اين کشورها در زمينه معرفي اماکن گردشگري توسط اين  اتوبوسها گفت: برنامهريزي صحيح براي اين اتوبوسها  باعث  تشويق شهروندان براي استفاده از اتوبوسهاي گردشگري و الگوبرداري ساير شهرها و استانهاي کشور خواهد شد.

مدير توسعه گردشگري سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهاي اجتماعي شهرداري تهران تصريح کرد: طبق برنامهريزيها قرار بود  40 دستگاه اتوبوس گردشگري با استانداردهاي لازم به کشور وارد شود که تابهحال به دليل عدم واردات اين اتوبوسها تنها به استفاده از 6 دستگاه اتوبوس اکتفا شده که البته 4 دستگاه اتوبوس از اين تعداد در ماههاي آينده اضافه خواهد شد.

غلامعلي، مجري اتوبوسهاي گردشگري شهرداري تهران نيز در اين نشست به سخنراني پرداخت و گفت: اين تورهاي گردشگري از شرکتهاي فعال گردشگري اروپايي بهخصوص انگليس الگوبرداري شده است. وي افزود:ميدان تجريش و امام خميني(ره) بهعنوان زيرساختهاي مبدأ اين اتوبوسها در نظر گرفتهشده است. 

غلامعلي با اشاره به اينکه هزينه تورهاي گردشگري با توجه به مسيرهاي تعيينشده در حدود 20 تا 40 هزار تومان است،تصريح کرد:  اتوبوسهاي گردشگري در تمام ايام هفته بهجز روزهاي شنبه به جهت تعطيلي اغلب موزهها و نيز استراحت تيم عملياتي به ارائه خدمات گردشگري به شهروندان خواهند پرداخت.

گفتني است اتوبوسهاي گردشگري تمام روزه در مسيرهاي در نظر گرفتهشده از ساعت 9 تا 16 به ارائه خدمات گردشگري به شهروندان خواهند پرداخت. شهروندان ميتوانند اطلاعات مربوط به گردشگري را از  سايت www.visit.tehran.ir  دريافت کنند.