هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ثبت ملی حریم خانه «علیزاده»

معاون ميراث فرهنگي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايعدستي و گردشگري استان تهران از تصويب بررسي حريم پيشنهادي 3 اثر ملي و ثبت 11 اثر تاريخي در فهرست آثار ملي در دومين جلسه شوراي ثبت حريم آثار ملي استان تهران خبر داد.

سپيده سيروسنيا گفت: حريم پيشنهادي خانه مهندس عليزاده بهعنوان يکي از اولويتهاي معاونت ميراث فرهنگي تهران در جلسه مطرح شد که پس از بررسي، مورد تعيين و پذيرش تمامي اعضا قرار گرفت. وي با بيان اينکه تعيين حريم براي جلوگيري از هرگونه دخل و تصرف و ساختوسازهاي غيرمجاز در محدوده آثار تاريخي و فرهنگي است، افزود : تعيين حريم و ضوابط ساختوساز براي آثار تاريخي ميتواند صيانت از ميراث فرهنگي را در مجامع قضايي قانوني کند.

اين مقام مسئول حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي را ضرورت توسعه پايدار کلانشهر تهران بيان کرد و ادامه داد: حفظ هويت فرهنگي و تاريخي تهران، بخشي از وظيفه ذاتي معاونت ميراث فرهنگي تهران است که براي تحقق اين امر مهم نيازمند ياري مجموعه مديريت شهري در خريداري ، مرمت و احياي خانههاي تاريخي نيز هستيم.  معاون ميراث فرهنگي استان تهران خاطرنشان کرد: گزارش ثبتي مجموعه تاريخي «دولاب» شامل مسجد «زير بازارچه»، آبانبار و تکيه «چال» که بهتازگي کار کاوشهاي باستانشناسي آن تمامشده است از ديگر مصوبات مهم پيشنهادي از سوي شوراي ثبت استان تهران است و کاوشهاي محله دولاب که حاصل مصوبات بازديدهاي تهرانگردي رئيس سابق شوراي اسلامي شهر و مديرکل ميراث فرهنگي از مناطق 22 گانه شهر تهران بوده، توانسته تاريخ يکي از محلات قديمي تهران را دگرگون کند.