هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نامه زنگنه به سرافراز و استانداران

وزير نفت در دو نامه مجزا به رئيس سازمان صداوسيما و استانداران سراسر کشور از آنها خواست مديريت مصرف گاز را پيگيري کنند.

بيژن زنگنه در دو نامه مجزا خطاب به محمد سرافراز و استانداران سراسر کشور در خصوص ضرورت صرفهجويي در مصرف گاز گفت: تلاش مستمر وزارت نفت در دولت يازدهم براي افزايش ظرفيت توليد و پالايش گاز طبيعي، سبب شد تا حدود 4 فاز جديد از طرحهاي پارس جنوبي با ظرفيت توليد روزانه 100 ميليون مترمکعب وارد مدار شود.

وي با بيان اينکه با اقدامهاي ديگر وزارت نفت براي افزايش برداشت از ديگر ميدانها درمجموع توليد گاز کشور به رکورد تاريخي 660 ميليون مترمکعب گاز غني در روز رسيده است، تصريح کرد: طي هفتههاي آينده واحدهاي ديگري نيز از مجموعه پارس جنوبي وارد مدار توليد ميشود.

وزير نفت با بيان اينکه مصرف بيرويه گاز طبيعي در بخشهاي اداري، تجاري و خانگي بسيار فراتر از رشد توليد بوده است، اظهار کرد: شبکه گاز کشور به دليل مصرف بيرويه همچنان با وضع ناپايدار روبهروست.