حق بیمه ضریبی از درآمد باشد

شمار نشریه : 200

اصلاحيه قانون بيمه که به تازگي در مجلس تصويب شد متاسفانه کارشناسي نشده است. چون حق بيمه هر شخص بـايد ضريبي از درآمد و حقوق وي باشد و نبايد حق بيمه شخصي به درآمدهاي موسسه ديگري مرتبط شود. اگر اين طوري است پس بايد مجموع حق بيمه کارمندان دولت را به کل درآمدهاي دولت ارتباط دهند و حق بيمه کارگران کارخانه ها به درآمدهاي آن کارخانه يا مبالغي که به نهادهاي مربوطه پرداخت مي کند و حق بيمه کشاورزان به مجموع پرداخت هاي آنها به سازمان هاي مرتبط! در حالي که همه مي دانند حق بيمه کارگران ساختماني به درآمد شهرداري از پروانه هاي ساختماني ربطي ندارد. اصلا اين استدلال، استدلال درستي نيست و در هيچ جاي ديگري هم چنين چيزي تعريف نشده است؛ بلکه منطق حکم مي کند که حق بيمه هر شخص ضريبي از درآمد آن شخص در ماه باشد. کاش نمايندگان محترم از مسئولان اصناف کشور نظرات کارشناسي و تخصصي بگيرند تا مدام مجبور به لغو و تغيير يا اصلاح مصوبه هاي خود نشوند. الان هم تقاضاي ما اين است که در کل اين مصوبه تجديد نظر شده و آن را به درآمدهاي خود آن کارگر ساختماني مرتبط کنند و يا اينکه حق بيمه کليه پروژه هاي دولتي را نيز با پروانه هايي ارتباط بدهند که براي آن پروژه ها دريافت مي شود!