هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساخت سیستم ضد یخزدگی در اردبیل

سیستم جلوگیری از یخزدگی خیابانها، پلها و لوله های گاز به همت دو عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اردبیل طراحی و ساخته شد.

نادر میرزایی که با همکاری یاور نورمحمدی موفق به طراحی و ساخت این سیستم شدهاند، گفت: این اختراع یک سیستم مکانیکی شیمیایی است که به کمک لولههای گرمایی مسی و مواد شیمیایی زودجوش، حرارت نهفته در زمین را به سطح زمین میآورد و مانع یخزدگی سطح خیابانها، پلها، لوله های گاز و ... میشود. وی درباره طرز کار این سیستم افزود: مواد شیمیایی زود جوش در داخل لوله های مسی که از هوا تخلیه شده است، در عمق زمین از طریق گرمای داخل زمین تبدیل به بخار میشود و این بخار توسط لوله های گرمایی به سطح زمین انتقال مییابد و در سطح زمین این بخار گرمای خود را رها میکند و مانع از یخزدگی خیابانها، پلها، لوله های گاز و... میشود.

میرزایی تصریح کرد: بخار حاصله پس از سرد شدن دوباره تبدیل به مایع شده و از طریق گرانش زمین دوباره به عمق زمین انتقال مییابد و این سیکل به طور مداوم صورت میگیرد و همواره گرمای زمین را به سطح مورد نظر میرساند