هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش بهره وری در طرح های عمرانی

حسين عبده تبريزي، مشاور مالي وزير راه و شهرسازي چند روز پيش در همايش انبوهسازان استان تهران از حذف ناگزير تعدادي از يارانه بگيران کشور در سال آينده به علت مضايق مالي دولت خبر داد و نيز بر پيش بيني وزير نفت عراق صحه گذاشت که تا چند سال آينده ديگر جهان شاهد نفت بالاي 100 دلار نخواهد بود. از سوي ديگر قيمت نفت به کمترين مقدار خود در 5 سال گذشته رسيده و بنا بر پيش بيني اوپک سطح تقاضاي جهاني در سال 2015 به کمترين حد 12 سال اخير ميرسد. در چنين اوضاع و احوالي لايحه بودجه سال آينده در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است، همچنين سال 1394 با شروع برنامه ششم توسعه و آغاز دهه دوم چشم انداز بيست ساله کشور همزمان شدهاست! بااين همه، هر چند دولت با توجه به وجود رابطه قوي بين توسعه زيرساختها و توسعه اقتصادي، عليرغم انقباضي در نظر گرفتن بودجه، بخش عمراني آن را افزايش داده و به حدود 48 هزار ميليارد تومان رساندهاست. اما، وزير محترم راه و شهرسازي اعلام کرده اتمام طرحهاي نيمه تمام عمراني نيازمند 400 هزار ميليارد تومان اعتبار است. اين بدان معناست، که در صورت تخصيص 100درصد اين بودجه و اضافه شدن آن متناسب با تورم در سالهاي آتي، ميانگين زمان اجراي طرحهاي عمراني بيش از 8 سال خواهد بود و بنا به تجارب گذشته تخصيص 100درصدي دور از انتظار خواهد بود. در چنين شرايطي به نظر ميرسد بهترين راه حل ممکن، علاوه بر اولويت بندي طرحهاي عمراني و تلاش براي ايجاد تنوع در روشهاي تأمين مالي؛ افزايش بهرهوري نظام فني اجرايي در طرحهاي عمراني کشور است .