زباله دانی به نام کاروانسرای تاریخی یزد

شمار نشریه : 159


گروه معماری و دکوراسیون: هنوز شوک تخریب بزرگ بافت تاریخی یزد، بر دل و جان دوستداران میراث فرهنگی باقی بود که بار دیگر خبر ‌رسید؛ یکی از قدیمی‌ترین کاروانسراهای یزد که در قلب بافت تاریخی شهر قرار دارد، به دلیل متروکه شدن، نبود مرمت‌های ضروری به زباله‌دانی شده تبدیل است.این برای نخستین بار نیست؛آب انبار ستی فاطمه، آب انبار مسعودی، بقعه تاریخی ابودرداء، حمام تاریخی قلب بازار، خانه بحری‌ها و ... از جمله آثار تاریخی باارزشی هستند که یکی‌یکی تبدیل به مجموعه‌ای از زباله‌دانی‌های شهر یزد شده‌اند. این بار هم نوبت کاروانسرای ابوالقاسم است، کاروانسرای مجاور تکیه امیر چخماق که بوی تعفن زباله‌هایش قلب بافت تاریخی یزد را به درد آورده است.

مهدی زمان زاده، از فعالان دوستدار میراث فرهنگی یزد در گفتگو با خبرنگار ما به شدت نسبت به وضعیت موجود در یزد معترض است و می‌گوید: کاروانسرای ابوالقاسم با قدمت دوره قاجار در کوچه‌های هم‌جوار تکیه امیرچخماق یزد قرار دارد که هم اکنون با بی‌توجهی خاص متولیان مواجه شده و این بی‌توجهی دمار از روزگار این اثر تاریخی در آورده است.وی با بیان اینکه این کاروانسرا با شماره 8679 به ثبت آثار ملی ایران رسیده است،می‌گوید: «طی سال‌های اخیر متولیان معاونت حفظ و احیای میراث فرهنگی یزد نتوانسته‌اند عملکرد مناسبی داشته باشند و همین طور بر تعداد تخریب‌های این شهر اضافه می‌شود. این کاروانسرا یکی دیگر از آثاری است که نه تنها مرمت و حفاظت‌های لازم از آن انجام نشده ، بلکه به دلیل بی‌توجهی‌ها به زباله دانی تبدیل شده است. به گفته زمان زاده ، این نوع بی‌توجهی‌ها به ضرر شهر تاریخی یزد است و به نظر می‌رسد، معاونت حفظ و احیای میراث فرهنگی بیش از اینها در حفظ آثار تاریخی باید تلاش کند.

وضعیت تاریخی آثار تاریخی یزد در حالی است که این شهر تا چندی پیش یکی از شهرهای تاریخی ایران به شمار می‌رفت اما اکنون با کم توجهی سازمان میراث فرهنگی شهر یزد در لیست سیاه آثار تاریخی در خطر قرار می‏گیرد.