هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چمران: تراکم فروشی نداریم

سالها موضوع فروش تراکم يکي از بحث برانگيزترين مسايل شهري بوده به طوري که گفته ميشود تراکم فروشي برخي سازندگان را به سودهاي ميلياردي رسانده همچنين به بخشي از درآمد شهرداري تهران تبديل شده، اما رئيس شوراي اسلامي شهر تهران اساس فروش تراکم در تهران را تکذيب کرد، اين در حالي است که مقامات رسمي دولت بارها نسبت به اين موضوع انتقاد و ابراز نگراني کردهاند.

مهدي چمران روز دوشنبه هشتم ديماه كنفرانس خبري خود را با موضوع تشريح اقدامات رياست سهماههاش در شوراي شهر، با حضور جمع زيادي از خبرنگاران و عکاسان برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، رئيس شوراي  اسلامي شهر تهران با اشاره به پيشبيني کاهش صدور پروانه ساختماني در سال آينده، گفت: در حال حاضر صدور پروانههاي ساخت به يکسوم کاهشيافته و ساختمانهاي ريزدانه کمتر مجوز گرفتهاند اما اين اتفاق در مورد متراژهاي بزرگ نيفتاده است.

مهدي چمران افزود: در سهماهه آخر سال گذشته برخلاف انتظار با رکود ساختوساز مواجه بوديم اما متأسفانه طي ماههاي اخير نيز، مراجعات براي دريافت مجوز ساختوساز کاهشيافته است .وي در مورد واکنش شورا نسبت به تراکم فروشي از سوي شهرداري تهران، گفت: هيچگونه فروش تراکم از سالهاي قبل نداريم چراکه ساختمانها  بر اساس طرح جامع و طرح تفصيلي ساخته ميشوند و از دهه 80 اين روند متوقف و افرادي که برخلاف طرح تفصيلي ساختمان بسازند، محاکمه ميشوند.

چمران هشدار داد: اگر چنين اتفاقي در هرکدام از مناطق شهرداري رخداده باشد، شهردار آن منطقه عزل و بايد محاکمه شود زيرا بر اساس طرح جامع و تفصيلي از دهه هشتاد پيشفروش تراکم متوقفشده است.

وي همچنين در مورد ميزان جمعيتپذيري تهران گفت: بر اساس برنامهريزيهاي صورت گرفته ميزان جمعيتپذيري تهران، 9.5 ميليون نفر تخمين زدهشده است؛ اما زيرساختها براي 10.5 ميليون ايجادشده است.

اين مقام مسئول در ادامه با اشاره به تشکيل کميسيوني به نام شهر تهران و کلانشهرها با عضويت يازده نفر از وزراي کشور، شهردار تهران و نيز رئيس شورا جهت پيگيري مسائل شهري، گفت: حضور حقوقدانان، قانوندانان و متخصصين و کارشناسان در تدوين قوانين در اين جلسات منجر به اداره بهتر شهر و تصويب قوانين کارشناسي در اين راستا خواهد شد.