نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ارائه تسهيلات ساخت مسكن در بانک دی

بانک دي همزمان با برگزاري جشنواره ديماه، بسته تسهيلاتي ساخت و بازسازي مسكن را طراحي و ارائه کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومي بانک دي، معاونت اعتبارات و بازاريابي اين بانک اعلام کرد: با عنايت به مطلوبيت فعاليتهاي اقتصادي در بخش مسکن که تأثير بسزايي در رشد فزاينده ساير بخشهاي اقتصادي کشور دارد، تسهيلات ساخت و بازسازي مسکن به متقاضيان ارائه ميشود.

اين تسهيلات فقط بهمنظور احداث بنا بوده و شعب بانک دي در طول جشنواره دي نسبت به اعطاي تسهيلات در بخش ساخت مسکن اعم از انفرادي يا انبوهسازي و مجتمع سازي از طريق عقد مشارکت مدني با رعايت ضوابط و مقررات بانک اقدام ميکنند.

ازجمله ويژگيهاي اين طرح، تسهيلات انفرادي تا سقف 250 ميليون ريال و به ازاي هر مترمربع 10 ميليون ريال براي انبوهسازي است.

علاقهمندان براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند به وبسايت بانک و يا شعب سراسر کشور بانک دي مراجعه کنند.