هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ارائه تسهيلات ساخت مسكن در بانک دی

بانک دي همزمان با برگزاري جشنواره ديماه، بسته تسهيلاتي ساخت و بازسازي مسكن را طراحي و ارائه کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومي بانک دي، معاونت اعتبارات و بازاريابي اين بانک اعلام کرد: با عنايت به مطلوبيت فعاليتهاي اقتصادي در بخش مسکن که تأثير بسزايي در رشد فزاينده ساير بخشهاي اقتصادي کشور دارد، تسهيلات ساخت و بازسازي مسکن به متقاضيان ارائه ميشود.

اين تسهيلات فقط بهمنظور احداث بنا بوده و شعب بانک دي در طول جشنواره دي نسبت به اعطاي تسهيلات در بخش ساخت مسکن اعم از انفرادي يا انبوهسازي و مجتمع سازي از طريق عقد مشارکت مدني با رعايت ضوابط و مقررات بانک اقدام ميکنند.

ازجمله ويژگيهاي اين طرح، تسهيلات انفرادي تا سقف 250 ميليون ريال و به ازاي هر مترمربع 10 ميليون ريال براي انبوهسازي است.

علاقهمندان براي کسب اطلاعات بيشتر ميتوانند به وبسايت بانک و يا شعب سراسر کشور بانک دي مراجعه کنند.