هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   200   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آرامش در خانه ایمن

از اينکه هستيم و توانستيم ناملايمات اقتصادي سالهاي اخير را پشت سر بگذاريم، خوشحاليم.

 متاسفانه شاهد رکود و بستر نامناسب و در صنعت ساختمان بوديم که البته باعث توقف فعاليت برخي واحدهاي صنفي و همينطور توانمندتر شدن و پايداري خيليهاي ديگر شد.

از اينکه اين سالها در کنار شما در فرازها و فرودهاي فراواني حضور داشتيم به خود ميباليم.

حال که براي ارادههاي پولادين و دستهاي توانمند زحمت کشان، بارقههاي اميد بيشتري براي آباداني ميهن عزيزمان ديده ميشود ما نيز همچون گذشته بدون لحظهاي درنگ و غفلت چشم از آرمانهاي خود بر نداشته و پرتوانتر از هميشه در خدمت صنعت ساختمان خواهيم بود.

سپاس فراوان، صميمانه و.... از همکارانم، خوانندگان پيام ساختمان و همه کساني که به هر نحوي براي آباداني اين مرز و بوم و آسايش مردم در تلاشند.

مجيد داوري ايرد موسي

11/10/93