هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چگونه دکوراسیونی شــاد داشته باشیم

همه ما، حتي اگر خوشسليقه و خوشذوق باشيم، براي داشتن يک دکوراسيون شاد به کمک نياز داريم. کارشناسان بعضي از رايجترين اشکالات دکوراسيون منزل را معرفي کرده و روشهايي را براي اجتناب از آنها ارائه ميدهند.

نور، رنگ، فرشها، مبلها، وسايل تزئيني و غيره عناصري هستند که کنار هم قرار ميگيرند و دکوراسيون يک خانه را تشکيل ميدهند. همه ما، حتي اگر خوشسليقه و خوشذوق باشيم، براي داشتن يک دکوراسيون خوب به کمک نياز داريم. کارشناسان بعضي از رايجترين اشکالات دکوراسيون منزل را معرفي کرده و روشهايي را براي اجتناب از آنها ارائه ميدهند.

با برنامه و هدفمند کار کنيد

 اگر تصويري  ازآنچه واقعاً ميخواهيد در ذهن نداشته باشيد، به مشکل بر خواهيد خورد. مهم است که از چيزي يا کسي الهام گرفته باشيم و بدانيم که ميخواهيم چه کنيم. اولين گام براي ايجاد تغيير در دکوراسيون منزل، رجوع به منابعي مانند مجلات و اينترنت است.

اول وسايل را انتخاب کنيد

يافتن رنگي که با وسايل خانه هماهنگي داشته باشد آسانتر از يافتن وسايلي است که با رنگ خانه هماهنگ باشد. بنابراين ابتدا وسايل را بخريد و از تصميمهاي عجولانه بپرهيزيد. ميتوانيد قسمتي از ديوار را رنگ بزنيد و چند روز با آن زندگي کنيد و درصورتيکه آن را باب ميلتان يافتيد کل اتاق را رنگ بزنيد.

به جزئيات اهميت بدهيد

 افراد مدتها به انتخاب رنگ ديوارها فکر ميکنند ولي هرگز به فکر سقف يا حاشيهها نيستند. اگر رنگ ديوار تيره است حاشيهها بايد سفيد باشد. رنگ سقف يا بايد با رنگ ديوارها در تضاد باشد يا سايه رنگي روشن از رنگ ديوار باشد.

محيطي صميمي به وجود آوريد

 هرگز اجازه ندهيد اتاق مثل ايستگاه اتوبوس به نظر برسد. همه صندليها را در مقابل ديوار نچينيد. خلاقيت به خرج دهيد و مبلها را طوري بچينيد که فضايي براي دور هم نشستن و گفتگو فراهم شود. گذاشتن يک صندلي به تنها در گوشه اتاق توصيه نميشود آن را با يک چراغ مطالعه همراه کنيد تا فضايي براي مطالعه ايجاد کند.

از رنگها بهخوبي استفاده کنيد

 اگر جزو کساني هستيد که استفاده از رنگهاي خنثي را بيدردسرتر و راحتتر ميدانيد سعي کنيد کمکم وارد دنياي رنگها شويد و آنها بيشتر بشناسيد. مثلاً  اگر سراسر اتاق به رنگ بژ است، چند بالش يا کوسن با رنگ شاد و روشن به اتاق بيفزاييد يا از آثار هنري رنگي استفاده کنيد. اندازه تابلو بايد با اندازه ديوار همخواني داشته باشد. تابلوي کوچک روي ديوار بزرگ جلوهاي نخواهد داشت. بهتر است آثار هنري در اتاق قابهاي مشابه داشته باشند چون نقطه اصلي خود آثار هستند نه قاب آنها.

از آشپزخانه غافل نشويد

معمولاً کاربرديترين فضاي خانه ناديده گرفته ميشود. براي گرمتر و زيباتر نشان دادن آشپزخانه از وسايل مناسب استفاده کنيد. بهعنوانمثال سينيهاي نقرهاي، سبدهاي زيبا و چراغهاي رنگي.

افراط نکنيد

 اکثر افراد وقتي با يک اتاق خالي روبهرو ميشوند سعي ميکنند هر گوشه آن را پر کنند. حتي در زيباترين اتاقها همچشمها به فضايي براي استراحت نياز دارند. پس  هرگز اتاق را با اسباب و اثاثيه پر نکنيد.

به فکر پنجرهها هم باشيد

 هنگام انتخاب پرده فقط به زيبايي فکر نکنيد بلکه کاربرد آنها را هم در نظر بگيريد. مثلاً استفاده از پردههاي نازک براي اتاقخواب شايد زيباتر باشد  ولي براي کنترل نور به پردههاي ضخيم يا کرکره احتياج داريم.

راحتي نکته کليدي است

 بسياري از افراد وسايلي را ميخرند که زيبا است ولي براي استفاده روزمره مناسب نيست. اگر معمولاً در اتاق نشيمن يا غذاخوري با ساير اعضاي خانه گفتگو و صحبت ميکنيد مراقب باشيد صندليها يا مبلها خيلي سفت نباشند. يک صندلي سفت براي مکالمات طولاني مناسب نيست.

از آثار هنري صحيح استفاده کنيد

همه ما قانون اصلي را ميدانيم که آثار هنري بايد همسطح چشم قرار بگيرند اما چيزهاي ديگري هم هست که بايد در نظر گرفته شود. اندازه هم مهم است. اندازه تابلو بايد با اندازه ديوار همخواني داشته باشد.