چیدمان آشپزخانه‌های کوچک

شمار نشریه : 199

شما بايد از يخچال و فريزر و اجاقگازهايي استفاده کنيد که جاي کمي ميگيرند. ظرفشويي دوقلو هم احتمالاً براي فضاي شما مناسب نيست.به کارکرد وسيلهها توجه کنيد. شما در يک آشپزخانه کوچک نميتوانيد کار زيادي جز آماده کردن غذا انجام دهيد. پس گذاشتن ماشين لباسشويي را در آشپزخانه فراموش کنيد.درهاي کابينتهاي بالايي را برداريد. با اين کار فضا بزرگتر به نظر ميرسد. ميتوانيد ظرفهاي شيک و زيباي خود را در اين فضا قرار دهيد.

*به اين دليل که ممکن است آشپزخانه شما از ابتدا داراي نواقصي در طراحي داشته باشد شما بايد اين ضعفها را با اضافه کردن و طراحي مجدد خودتان برطرف کنيد. به کف، کابينتها، ديوارها، رنگها و نور دقت کنيد. شما با اضافه کردن برخي چيزها ميتوانيد ظاهر را بهبود ببخشيد. از رنگ وسايل ثابت مانند کابينتها استفاده کنيد.

*در جاهاي مناسب از شيشه استفاده کنيد. استفاده از شيشه ديد را گسترش ميدهد. بهجاي در کابينتها، در آشپزخانه، حتي براي روي پيشخوان نيز ميتوانيد از شيشه استفاده کنيد.

*از نورپردازي مناسب براي فضاي آشپزخانه استفاده کنيد. درجايي که غذا ميخوريد، زير کابينتهاي بالايي و بالاي ظرفشويي از نور مناسب استفاده کنيد.

*از کفپوش مناسب استفاده کنيد. . وقتي کسي وارد آشپزخانه شود اغلب اول چشمش به زمين ميافتد. انتخاب يک کفپوش مناسب براي آشپزخانه کوچک شما مهم است.

*رنگ ديوارها، پيشخوان و وسايل آشپزخانه در بزرگ يا کوچک جلوه دادن آشپزخانه مؤثر است. رنگهاي روغني يا روشن با اندازه مناسبي از رنگ سفيد ميتواند با انعکاس نور، فضا را بزرگتر کند و با هدايت چشم به سمت بالا سقف را بلندتر جلوه دهد.

جدا از همه اين راهکارها سعي کنيد آشپزخانه خود را با همان وسعت و بضاعتي که دارد دوستداشتني و خواستني کنيد. درست است که آشپزخانه شما کوچک است اما مهم اين است که پذيراي مهمان شماست.