تراز منفی گردشگری در بودجــه 94

شمار نشریه : 199

مسئولان سازمان گردشگري در حالي از آمار ميليوني ورود گردشگران خارجي به کشور در سال 94 ابراز اميدواري ميکنند که بسياري از فعالان حوزه گردشگري اين آمارها را قبول ندارند. مدتهاست مسئولان سازمان ميراث فرهنگي اعلام ميکنند ايران در رتبههاي بالاي گردشگري، طبيعت گردي و تاريخي قرار دارد، اما هيچ سندي موجود نيست تا آن را ثابت کند. اين موضوع يکي از بحثهاي چالش برانگيز در مورد گردشگري بودهاست.

بر اساس تازهترين آمارها، درآمد حاصل از ورود گردشگران به کشور در سال94، 8ميليارد و 977ميليون دلار و بر مبناي ميانگين 1500دلار به ازاي هر گردشگر برآورد شدهاست. همچنين تعداد گردشگران داخلي، 102ميليون نفر- شب در سال 94 پيش بيني شده که از اين تعداد سفر، 33هزار ميليارد ريال گردش مالي داخلي حاصل خواهد شد. طبق پيش بينيهاي صورت گرفته در لايحه بودجه 94، تراز گردشگران ورودي و خروجي همچنان منفي خواهد ماند. بر اين اساس در مقابل 5ميليون و 25هزار گردشگري که از خارج کشور به ايران وارد ميشوند، 6ميليون و 900هزار ايراني از ايران خارج خواهد شد.

در اين لايحه براي مبالغ هزينه شده براي هر گردشگر ايراني که به خارج از کشور سفر ميکند، 1500دلار درنظر گرفته شدهاست. به نظر ميرسد بايد منتظر ماند و ديد سهم نهايي گردشگري از بودجه 94 پس از رايزنيهاي دولتيها و فعالان بخش خصوصي با نمايندگان مجلس چه ميزان خواهد بود؛ آن هم درحالي که بسياري به اين موضوع خوش بين هستند که گردشگري سرانجام در عرصه اقتصاد جدي گرفته خواهد شد.

در مورد اين آمارها و راهکارهاي رونق گردشگري با چند کارشناس گفتگو کردهايم که در ادامه ميخوانيد:

هر خارجي، گردشگر نيست

ليلي جانکاه، تورليدر و فعال عرصه گردشگري در مورد اين آمارها به پيام ساختمان گفت: متأسفانه نبود آمارهاي دقيق باعث بيمنظمي در برنامههاي گردشگري کشور شدهاست، به عنوان مثال در سال 93 بسياري از مسئولان از ورود 3ميليون و 500 هزار گردشگر به کشور خبر دادهاند که تاکنون نصف اين تعداد نيز محقق نشدهاست.

وي افزود: بسياري از کارشناسان اين آمارها را قبول ندارند و ميگويند هر خارجي را که از راه مرزها وارد کشور ميشود، نميتوان گردشگر ناميد. جانکاه ادامه داد: بيان آمار 5 ميليون گردشگر براي 94 جز يک توهم چيز ديگري نيست و مسئولين بايد بدانند که فقط با ارائه آمار دقيق ميتوانند زيرساختهاي مناسب ايجاد کنند.

زيرساختهاي رفاهي کافي نيست

علي صدرالديني، تورليدر با بيان اين مطلب که اين آمار در صورتي ميتواند واقعي باشد که تغيير و تحول اساسي در زمينه گردشگري ايجاد کنيم، به پيام ساختمان گفت: متأسفانه زيرساختهاي رفاهي و اقتصادي کشور براي ورود گردشگران در ايران از استاندارد کافي برخوردار نيست. چون ورود گردشگر نيازمند توجه به زيرساختهاست و بزرگترين مشکل ايران نبود استانداردهاي جهاني براي هتلها، رستورانها و مسافرخانهها و... است که بايد در اين موارد دولت سرمايهگذاري کند و سطح اين موارد را ارتقا دهد.

اثر تبليغات منفي بر کاهش گردشگران

محمد بن افشان ، فعال گردشگري با اشاره به اينکه برخي گردشگران خارجي در بدو ورود به تهران هاج و واج ميمانند زيرا اين پايتخت هيچ شباهتي با تبليغات منفي رسانههاي بيگانه ندارد، افزود: دراين بين مسئولان مقصر هستند زيرا هيچ هزينهاي براي مقابله با تبليغات منفي کشورهاي بيگانه نميکنند. اين در حالي است که دولت بايد بداند تبليغات منفي تأثير زيادي در کاهش گردشگران دارد. ضمن اينکه گردشگر نيازمند تبليغات درست، واقعي و دور از اغماض است.

افشان ادامه داد: تهيه بروشور، کليپ و فيلم، نقشههاي هر استان به زبانهاي مختلف و قرار دادن اطلاعات دقيق شامل جغرافياي منطقه، جاهاي ديدني، مناطق طبيعي، تاريخي و باستاني، موزهها و تفرجگاهها، مناطق توريستي، مناطق حفاظت شده، تالابها، غارها، آبشارها، هتلها، رستورانها، مسافرخانهها، بيمارستانها، پمپ بنزين و غيره در اين بروشورها و ارائه آن به گردشگران اعم از ايراني و يا خارجي در مکانهاي خاص راهنماي خوبي براي گردشگران ميباشد. البته اين طرح در بعضي از استانها در ايام نوروز اجرا ميشود اما در تمام سال و در نقاط مختلف کشور بايد اجرا شود.

اين فعال گردشگري ادامه داد: حسن طرح اين است که گردشگران ميتوانند اطلاعات دقيق و بيشتري راجع به منطقهاي که قصد بازديد از آن را دارند به دست بياورند و برنامهريزي دقيقي انجام دهند. در کنار اطلاعات فوق ميتوان بروشورها، کليپها و فيلمهاي آموزشي در مورد اهميت صنعت گردشگري و توريسم و حفاظت از محيط زيست و اکوتوريسم و آداب و رسوم منطقه و فرهنگ برخورد با توريست خارجي در اين مکانها در اختيار گردشگران به خصوص گردشگران داخلي قرار داد.

راهکاري براي افزايش توريست

شادي باقري، گردشگر و مدرس دانشگاه با بيان اين مطلب که بايد نگاه جامعتري به گردشگري داشت و با آمار و ارقام خيالي، صنعت گردشگري شکوفا نميشود، به پيام ساختمان گفت: افزايش تعداد گردشگران علاوه بر مديريت احتياج به سرمايهگذاري دارد که ميتواند توسط بخش خصوصي تأمين شود.

وي افزود: استخدام تعداد زيادي نيروي کار متخصص و عفادي، خريد امکانات و وسايل موردنياز مانند؛کامپيوتر ويدئو پروژکتور و... هزينه تبليغات و بازاريابي و برنامهريزي و انجام کارهاي بنيادي در کشور و حل مشکلات چندين ساله در زمينه صنعت گردشگري از راهکارهايي است که دولت بايد براي واقعي شدن آمارها انجام دهد.