هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اوپك پتروشيمي تاسيس مي‌شود

معاون وزير نفت از موافقت کشورهاي مصر و ترکيه با پيشنهاد ايران مبني بر تاسيس اوپک پتروشيمي خبر داد و اعلام کرد: به‌زودي مذاکرات با چندين کشور اسلامي با محوريت زمان‌بندي و ساز و کار تدوين اساسنامه و راه‌اندازي دبيرخانه مجمع کشورهاي توليدکننده پتروشيمي تشکيل مي‌شود. عبدالحسين بيات درباره آخرين وضع مذاکرات انجام گرفته با کشورهاي اسلامي براي تاسيس و راه‌اندازي مجمع کشورهاي توليدکننده محصولات پتروشيمي گفت: در حاشيه مذاکرات کميسيون پتروشيمي گروه کشورهاي ترکيه و مصر(D8) -توليدکنندگان بزرگ محصولات پتروشيمي و پليمرهاي مهندسي در سطح منطقه خاورميانه- با پيشنهادهاي نفتي ايران موافقت کردند. بيات با اعلام اينکه در شرايط فعلي راه‌اندازي مجمع کشورهاي توليدکننده پتروشيمي در سطح منطقه ضروري به نظر مي‌رسد، تصريح کرد: با شروع دور جديد مذاکرات با کشورهاي اسلامي و به‌ويژه مشارکت 3 کشور ايران، مصر و ترکيه مسائل نهايي تاسيس اوپک پتروشيمي بيشتر بررسي مي‌شود. به گفته بيات؛ هم اکنون با حضور ايران، ترکيه و مصر هسته مرکزي تاسيس و راه‌اندازي اوپک پتروشيمي شکل گرفته است.