تورم مسکن مهر نسنجیده است

شمار نشریه : 199

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: اين ادعا که مسکن مهر تورم 40درصدي به دنبال داشته سخن نسنجيدهاي بود که از زبان وزير اقتصاد مطرح شد و آقاي رئيس جمهور هم آن را تکرار ميکند.

مهرداد بائوج لاهوتي با انتقاد از اظهارات رئيس جمهور مبني براينکه مسکن مهر موجب تورم 40درصدي در کشور شدهاست گفت: آقاي روحاني بايد با استناد به عدد و ارقام نسبت به آنچه به عنوان پروژه مسکن مهر اتفاق افتادهاست صحبت کند.

وي افزود: در جريان اجراي مسکن مهر در دولت قبل در مجموع 40 هزار ميليارد تومان نقدينگي به اين پروژه تزريق شد که سالانه رقم آن از حدود 6 تا 7 هزار ميليارد تومان تجاوز نميکند و اين رقم البته در برابر 670 هزار ميليارد نقدينگي کشور رقمي ناچيز به شمار ميرود.

نماينده مردم لنگرود با اشاره به اينکه کشور سالانه به حدود يک و نيم ميليون مسکن نيازمند است ادامه داد: تمام کشورهاي دنيا 70 تا 100درصد تسهيلات خريد مسکن را ارائه ميکنند؛ در کشور ما ساخت مسکن علاوه براينکه نياز مردم به اين امر ضروري را تامين ميکند، سالانه حدود 14درصد اشتغال زايي به دنبال دارد اما با اين وجود دولتهاي مختلف سايستهاي ناهماهنگ نسبت به تامين مسکن اتخاذ ميکنند.

لاهوتي خاطرنشان کرد: دولت يازدهم در مسئله مسکن هيچ سياست شفافي ندارد، در حالي که دولت قبل با تمام انتقاداتي که به آن وارد است، سياست مشخصي در اين حوزه به کار گرفت اما دولت يازدهم هيچ سياست روشني در اين زمينه اتخاذ نکردهاست.

عضو کميسيون عمران مجلس گفت: در صورتي که بازگشت تسهيلات به حوزه مسکن در همين حوزه مصروف شود بدون شک هم مشکل تامين نياز مردم برطرف شده و هم تورم نخواهيم داشت.