هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مسکن مهر باید به سرانجام برسد

مديرعامل اسبق شرکت عمران شهر جديد پرند گفت: براي اتمام سريع طرح مسکن مهر بهترين کار اين است که از صفر تا صد کار را خود شرکت عمران شهرهاي جديد بر عهده گيرند تا براي انجام کارها مانعي ايجاد نشود.

سعيد صابوني، در گفتگو با پيام ساختمان، با اشاره به طولاني شدن زمان تکميل واحدهاي مسکن مهر و ضرورت تجميع کارها گفت: بايد مديران عامل در شهرهاي جديد و وزارت راه و شهرسازي بپذيرند که تکميل واحدهاي مسکن مهر و ساخت امور زيربنايي و روبنايي به شرکت عمران هر شهري واگذارشده و در حين انجام کار نظارت دقيق صورت گيرد تا بعدا مشکلي پيش نيايد.

وي افزود: الآن شرکت عمران واحدهاي مسکوني را ميسازد ولي به علت فراهم نبودن زيرساختها، نميتوان واحدها را تحويل داد اما ازآنجاکه اين شرکت با مردم قرارداد دارد و همه کارها را انجام ميدهد، در صورت واگذاري ميتواند اعتبارات را هم بگيرد و محوطهسازي و انشعابات را هم خودش انجام داده و کار را تمام کند.

صابوني با اشاره به افزايش قيمت 12 ميليون توماني برخي واحدهاي مسکن مهر در شهر جديد پرديس گفت: تا آنجا که من ميدانم اين افزايش قيمت براي زيرساختهاست نه ساخت واحدها، چون مصوبههاي افزايش قيمت مشخص است و مديران شهرهاي جديد نميتوانند خودسرانه قيمتها را افزايش دهند. وي با تأکيد بر اينکه طرح مسکن مهر بايد به سرانجام برسد، گفت: بايد مردم به موقع آوردههاي خود را واريز کنند چون در غير اين صورت ساختمانها به موقع ساخته نميشود و پيمانکار به مشکل ميخورد و در طول زمان، افزايش قيمتها روي متقاضيان و مردم تأثير ميگذارد.

مهندس صابوني افزود: وزارت راه و شهرسازي که دراين بين نقش واسطه دارد و به نيابت از مردم بر کارها نظارت ميکند بايد نرخ ساخته هايش به صرفه و صلاح متقاضيان باشد. ضمن اينکه بايد قراردادهاي شرکتهاي عمران با مردم نهايي شود و حتي اگر قرار شد واحدها بدون آب و برق و گاز واگذار شوند، اين موضوع در قراردادها نوشته شود.

وي تأکيد کرد: دستگاههاي خدمات رسان بايد ابتدا انشعابات آب و فاضلاب، گاز و برق را فراهم کنند و وقتي کار نهايي شد محوطهسازي و ساخت و جدول و آسفالت خيابان و معابر و، انجام شود. البته اين کارها هزينه دارد ولي نميتوان بدون امکانات واحدها را تحويل مردم داد.

صابوني افزود: سهم آورده مردم فقط براي محوطهسازي است و از آن نبايد براي ساخت جاده و پل و تونل و امور ديگر استفاده کرد چون براي اين کارها وزارت راه و شهرسازي بودجه دارد. وي ادامه داد: در زمان مسئوليت من در شهر جديد پرند، در مقطعي نزديک به 100 هزار تومان از اعتبارات وزارت نيرو گرفتم تا امور آب و فاضلاب و برق را خودم در پرند انجام دهم. اين کار در يکي از پروژههاي پرند انجام شد ولي متأسفانه با برخي کارشکنيها، کار به خوبي پيش نرفت؛ يعني چون وزارت نيرو در حين انجام کار به خوبي نظارت نميکرد بعد از انجام کار مشکلاتي پيش ميآمد.

صابوني با انتقاد از عدم نظارت وزارت نيرو گفت: در جايي از پروژه از شيرهاي فشارشکن آب استفاده نشده بود و شدت بالاي فشار آب لولهها را ميشکست و درجايي ديگر به علت عدم نظارت، انشعابات در 20 سانتي زيرزمين بود و غلتک آسفالت همه لولهها را شکسته بود، درصورتي که اشکال از ما نبود و نظارتي که در حين انجام کار بايد صورت ميگرفت، انجام نشده بود. وي با ابراز تأسف از اينکه مشکلات مسکن مهر با وزارت نيرو در دولت قبل، در حال حاضر هم وجود دارد، گفت: خوشبختانه گازرساني در همه شهرها پيشرفت خوبي دارد ولي گاز آخرين مرحله از بحث انشعابات است و بحث بيشتر با وزارت نيرو بر سر آب و فاضلاب است.

صابوني با بيان اينکه وزارت نيرو براي اين کارها اعتبارات دولتي دارد، گفت: اخيرا وزارت نيرو براي اين موضوع اعتبار خوبي از معاونت راهبردي رياست جمهوري گرفت ولي مشکل اين است که به علت زمان بر بودن کار، عددها هر روز تغيير ميکند و اضافه ميشود.

وي افزود: اخيرا مهندس چيت چيان در مصاحبهاي، هزينه کل انشعابات مسکن مهر را نزديک به پنج هزار ميليارد تومان برآورد و اعلام کرد: اين عدد در زمان ما حدود 1400 ميليارد تومان بود که 400 ميليارد را وزارت نيرو و 400 ميليارد هم وزارت راه و شهرسازي بايد تأمين ميکردند و 400 ميليارد هم بايد از آورده مردم استفاده ميکرديم. ولي چون کار به موقع خودش انجام نشد و تا حدودي وزارت نيرو نتوانست به تعهداتش عمل کند، اعداد تغيير کرد و در واگذاري واحدها به مردم هم مشکل پيش آمد.

مديرعامل اسبق شرکت عمران شهر جديد پرند افزود: زماني که من پرند را تحويل دادم نازک کاري نزديک به 65 هزار واحد از 100 هزار واحد تمام شده و 25 هزار واحد هم آماده افتتاح بود که نزديک به 10 هزار واحد را بنده و10 هزار واحد را آقاي مهندس چاغروندي افتتاح کردند و پنج شش ماه پيش هم 5 هزار واحد ديگر افتتاح شد.

وي با بيان اينکه در پرند دستگاههاي خدمات رسان مشکل اصلي کار بودند، گفت: من قبلا هم گفتهام که اگر وزارت نيرو به تعهداتش عمل ميکرد، با ساخت 100 هزار واحد، من قهرمان ملي ميشدم، چون همه مجموعه، از مقام عالي وزارت تا ساير همکاران در شرکت عمران پرند دست به دست هم داده بودند و حدود 10 و نيم تا 11 ميليون مترمربع زمين، زيرساخت رفت و در ظرف سه سال، نزديک به 65 هزار واحد کاملا آماده بود و فقط آب و برق و گاز نداشتند و ما نميتوانستيم آنها را واگذار کنيم.