هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همایش سراسری، نمایشگاه تخصصی

شرکت تعاوني انبوهسازان مسکن استان تهران (تام) همايش سراسري و نمايشگاه تخصصي انبوهسازان مسکن و ساختمان تهران را در روزهاي نهم تا دوازدهم دي ماه سال جاري در محل هتل المپيک تهران برگزار ميکند.

به گزارش پيام ساختمان، اين همايش با پشتيباني انجمن صنفي کارفرمايي انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران و با حمايت و همکاري وزارت راه و شهرسازي، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، کانون سراسري انبوهسازان مسکن و ساختمان ايران و ساير انجمنها و سازمانهاي مرتبط با صنعت ساخت وساز کشور در روزهاي نهم تا دوازدهم دي ماه در محل نمايشگاه و همايشهاي بينالمللي هتل المپيک تهران برگزار ميشود.

حضور مسئولان بلندپايه کشوري از وزارت راه و شهرسازي، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، کانون سراسري انبوهسازان کشور، نمايندگان خانه ملت، استادان دانشگاه، کارشناسان و متخصصان صنعت ساختمان کشور و همچنين مديران ارشد شرکتهاي انبوهسازي، صاحبان و مديران شرکتهاي توليدي، توزيعي و خدماتي، پيمانکاران، تأمين کنندگان و تجهيز کنندگان صنعت ساختمان و مسکن کشور، به همراه برپايي نمايشگاه تخصصي با هدف معرفي برندهاي فعال، منتخب و برتر در صنعت ساخت وساز کشور که جديدترين تکنولوژيها و فناوريهاي نوين را در اين عرصه به نمايش ميگذارند، اين همايش را به مهمترين همايش در بخش انبوهسازي کشور تبديل خواهد کرد.

اهداف و محورهاي همايش

ارزيابي برنامههاي دولت يازدهم در بخش مسکن شامل برنامههاي مسکن اجتماعي، مسکن حمايتي، بازار رهن ثانويه، بهسازي سکونتگاههاي غيررسمي

بررسي راهکارهاي ورود بنگاههاي مالي به بخش مسکن و شناسايي ابعاد و چالشهاي آن

ارزيابي برنامه دولت در پرداخت 50درصد هزينههاي خريد مسکن

جايگاه استانداردها و معيارهاي کيفيت در بخش انبوهسازي مسکن

شناسايي و معرفي برترين پروژهها در حوزه انبوهسازي مسکن در استان تهران، انبوهسازي مسکن مهر و پروژههاي لوکسسازي در استان تهران

نشست مجمع عمومي ساليانه تعاوني انجمن صنفي انبوهسازان مسکن تهران با حضور اعضاي انجمن و انبوهسازان برتر استان تهران

برپايي نمايشگاه تخصصي انبوهسازان مسکن با رويکرد معرفي جديدترين فناوريهاي نوين و دستاوردها و تجهيزات جديد در صنعت ساخت وساز و شناسايي برندهاي معتبر و منتخب صنعت ساختمان کشور

ارائه نقطه نظرات کارشناسانه، انتقادها و پيشنهادها و تبيين راهکارها و برنامههاي اجرايي مدون در حوزه صنعت ساختمان توسط کميته راهبردي همايش در قالب تنظيم پاياني همايش و پيگيري مصوبههاي آن توسط دبيرخانه دائمي همايش

برنامههاي اجرايي

1. مراسم افتتاحيه همايش و نمايشگاه با حضور مسئولان

2. سخنراني مسئولان بلندپايه کشوري، استاني و نمايندگان مجلس

3. سخنراني کارشناسان و متخصصان صنعت ساختمان و انبوهسازان برتر کشور

4. برپايي مجمع ساليانه انبوهسازان استان تهران

5. ارزيابي، انتخاب و معرفي مقالات برتر در حوزههاي تعيين شده

6. تقدير از پيشکسوتان و منتخبان انبوهساز تهران و کشور در حوزههاي:

الف. پروژههاي لوکسسازي در تهران

ب: پروژههاي انبوهسازي تهران

ج: پروژههاي انبوهسازي ارزان قيمت

7. تقدير از اصحاب رسانههاي نوشتاري و ديجيتالي در حوزه ساخت وساز کشور

8. اهداي تقديرنامه و تنديس ويژه به حاميان همايش و نمايشگاه

9. پذيرايي از مدعوين و اجراي برنامههاي هنري در طي روزهاي همايش

10 . قرائت بيانيه پاياني توسط دبيرکل همايش در مراسم اختتاميه همايش.