هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تعرفه گمركي مشكل ورود تكنولوژي

صنعت لامپ و روشنايي در جهان پيشرفتهاي شگرفي داشته و به دليل ارتباطي كه اين صنعت با رشتههاي الكترونيك و کامپيوتر دارد، هرروز شاهد تکنولوژيها و ابداعات نوين در اين زمينه هستيم. از فناوريهايي مانند؛لامپهاي فوق کم مصرف LED و ‍COB گرفته تا به كار گرفتن برنامهريزي كامپيوتري در نمايشهاي نوري. اما در كشوري كه هنوز لامپهاي پيچي کم مصرف تبليغ و تجويز ميشود به دلايل مختلف صنعت روشنايي از علم روز دنيا عقب ماندهاست. مشكلات پيشاروي اين صنعت را با اشكان مشايخي، مديرعامل و مسئول تحقيق و توسعه شركت بازل كه در زمينه تجهيزات و روشنايي سالنهاي تئاتر، سينما و آمفي تئاتر نيز فعاليت ميكند، در ميان گذاشتيم:

پيام ساختمان: زمينه فعاليت شما چيست و وضعيت بازار مصرف را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

صنعت نورپردازي آمفي تئاترها و سالنها کم کم جاي خودش را باز ميكند. هرچقدر توجه به هنر و فرهنگ بيشتر باشد اين بعد كاري ما بازار بهتري پيدا ميكند، به گو نهاي که در سالهاي اخير وضعيت كمي بهتر شدهاست. شايد در يک مقطع زماني چند فرهنگسرا و سالن تئاتر بيشتر در ايران نبود، ولي الآن شاهد تغيير رويهاي در اين زمينه هستيم. در حال حاضر فرهنگسراهاي زيادي تأسيس ميشود و علاوه بر اين سالنهايي هم هستند که به انحاي مختلف مجالسي در آن برگزار ميشود و همه آنها نياز به نورپردازي دارند. ما شركتهاي زيادي در كشور نداريم كه در اين زمينه فعاليت كنند و هنوز در اين زمينه خيلي حرفهاي نشده ايم؛ البته محصولاتي كه در حال حاضر مورداستفاده قرار ميگيرد، مربوط به تكنولوژي ده سال پيش است. در نتيجه بودجههايي هم كه تخصيص ميدهند همه در حد بودجههاي اندک است.

پيام ساختمان: محصولات نورپردازي توليد ايران است يا از خارج كشور وارد ميشود؟

در بخش نورپردازي حرفهاي هنوز آن طور که بايدوشايد در اين بازار پيشرفت نكردهايم و توجيهي ندارد كه بخواهيم خودمان توليد كنيم و بيشتر واردکننده هستيم ولي در بخش نور ساختمانها توليدكنندههاي خوبي داريم.

پيام ساختمان: ركود صنعت ساختمان و افزايش نرخ ارز روي واردات اين كالاها تأثيري داشتهاست؟

ما با تقاضاي بازار خودمان را هماهنگ ميكنيم. وقتي تقاضا پايين بيايد اجناس ما در انبار ميماند. اين در حالي است كه مؤسسات مالي 30درصد و بانكها 22درصد به سپردههاي مردم سود ميدهند. بنابراين اگر بخواهيم متضرر نشويم به جاي اينکه 15درصد قيمت اجناس را پايين بياوريم پولمان را در بانک ميگذاريم و سودش را ميگيريم. اين است كه واردكنندگان و توليدكنندگان روزبه روز محدودتر شده و درنتيجه بازار ما نيز محدود ميشود. ما واردكننده تكنولوژي هستيم و در اين زمينه اتفاقهاي جديدي ميافتد و ورود آنها به كشور منوط به اين است كه شركتهايي مانند ما آن را وارد و عرضه كنند. الآن پروجكشنهاي سه بعدي وارد بازار شده كه ميتواند تصاوير سه بعدي در فضا بسازد. گرچه اين تكنولوژي 10 سال است كه در دنيا آمدهاست اما ما در ايران هنوز آن را نميشناسيم. توانايي واردکردن آن را داريم اما به خاطر خواب سرمايه هيچ سرمايهگذاري وارد اين عرصه نميشود. ازآنجاکه مخاطبين ما مردم نيستند و يک لايه قبل از مردم است و اين لايه اين ريسك را نميكند، با عقب ماندگي تكنولوژيك مواجه هستيم. در بخش رسانههاي تصويري (‌Media‌) واقعا عقب هستيم درحالي که به راحتي ميتوانيم ده سال جلوتر باشيم. در ايران مشكل اينجا است كه در زمينه تكنولوژي نميتوانيم بگوييم خودكفا هستيم ودرصدي از آن وارداتي است. در اين شرايط پايينترين تعرفه گمركي ايران حدود 5درصد است درحالي که كشور عراق كلا تعرفه 5درصد است و اين مشكلي بر سر راه ورود تكنولوژي است.

پيام ساختمان: آينده اين بازار را چگونه ميبينيد؟

ما از لامپهاي LED براي پروژههاي خود استفاده ميكنيم كه نسبت به لامپ مهتابي 3 برابر، نسبت به لامپ هالوژن 5 برابر و نسبت به لامپ تنگستني 10 برابر كمتر برف مصرف ميكند حتي نسبت به لامپ كم مصرفي كه تبليغ ميشود 3 تا 4 برابر كمتر مصرف ميكند. مردم اگر از اين لامپها استفاده كنند به معني اين است كه سرانه مصرف كشور 3 تا 4 برابر كاهش مييابد. بازار اين محصول بازار جديدي است بااين حال کم کم دارد جاي خود را باز ميكند. شركتهاي قديمي هنوز نگاه سنتي خود را دارند و نتوانستند با تنوع بازار رقابت كنند، بيشترشان در بحث R&D مشكل دارند، چون بايد اول بازار را درك كرد و با علم به بازار محصول را وارد كرد. متأسفانه شركتهاي بزرگ هنوز به آن درك نرسيدهاند. الآن در بازار high tech تا سرمايهگذار امنيت كافي نداشته باشد ،  سرمايهگذاري نميکند.