هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیام ساختمان؛ پل ارتباطی نمایشگاه ها

نشست خبري « تشريح امور تخصصي و وظايف و مسئوليتهاي سازمانها و شرکتهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي»

 در اين نشست که سه شنبه 18 آذر ماه در وزارت راه و شهرسازي و با حضور خبرنگاران رسانههاي جمعي برگزار شد، محمدجعفر عليزاده مديرعامل سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي  به تشريح امور تخصصي و وظايف و مسئوليتهاي سازمان و شرکتهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي پرداخت.

عليزاده گفت: حدود 6 هزار ميليارد تومان براي تکميل 214 پروژه کشور نياز داريم که با توجه به اعتباراتي که در طول سال ابلاغ ميشود نظير تبصره 22 قانون بودجه، پيشبيني ميکنيم عدد مصوب بودجه از 500 ميليارد تومان هم عبور کند.

پيام ساختمان با حضور در نشست فوق اقدام به پوشش خبري اين نشست نمود که گزارش کامل آن را ميتوانيد در همين شماره بخوانيد.

هفدهمين همايش بتن و زلزله

هفدهمين همايش بتن و زلزله 25 تا 26 آذر با حضور جمعي از مسئولان، اساتيد و دانشجويان توسط مرکز تحقيقات بتن در نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار شد. به گزارش خبرنگار پيام ساختمان در اين مراسم منوچهر شيباني اصل، مديرکل دفتر سازمانهاي نظاممهندسي و تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي سخنراني کرد. وي در بخشي از سخنان خود گفت: بايد شرايط را بهگونهاي پيش ببريم که هر جا صحبت از مهندسي شود، مهندسان ايراني سرآمد باشند و اين مهم دور از دسترس نيست. گفتني است دانشجويان طرحهاي بتني خود را در اين کنفرانس ارائه نمودند و مقالات زيادي به دبيرخانه اين همايش ارسال شد؛ مقالاتي که گفته ميشود ازنظر سطح علمي جايگاه والايي حتي در سطح بينالمللي دارند.

نشريه پيام ساختمان نيز بهعنوان حامي رسانهاي در اين همايش حضور يافت و علاوه بر توزيع رايگان نشريه بين مدعوين، اقدام به پوشش خبري نمود.

برگزاري سه نمايشگاه همزمان در تهران

روز چهارشنبه26 آذرماه 1393 در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي ج.ا. ايران سه نمايشگاه افتتاح شد. به گزارش پيام ساختمان، چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي رنگ،رزين،پوششهاي صنعتي کامپوزيت، اولين نمايشگاه بينالمللي پلسازي، تونل سازي، راهسازي ، ماشينآلات و تجهيزات وابسته، و ششمين نمايشگاه بينالمللي قير، آسفالت، عايقها و ماشينآلات وابسته بهطور همزمان آغاز به كار كردند. لازم به توضيح است که در مراسم افتتاحيه نمايشگاه بينالمللي قير و آسفالت سيد حسين مير شفيع، معاون راه روستايي وزير راه و شهرسازي و همچنين مازيار حسيني معاون فني و عمران شهرداري تهران حضور داشتند.

توضيح ديگر اينکه در چهاردهمين نمايشگاه بينالمللي رنگ و رزين و پوششهاي صنعتي كامپوزيت 250 شركت ايراني و 63 شركت بينالمللي  و در نمايشگاه بينالمللي پلسازي، تونل سازي، راهسازي، ماشينآلات و تجهيزات وابسته نيز تعداد 35 شركت ايراني و 2 شركت خارجي در فضايي به وسعت 2 هزار و 600 متر محصولات و خدمات خود را عرضه کردند. همچنين در ششمين نمايشگاه بينالمللي قير، آسفالت، عايقها و ماشينآلات وابسته، 82 شركت ايراني و 2 شركت خارجي در فضايي به وسعت 5 هزار و 800 مترمربع آخرين فعاليتها و نوآوريهاي خود را در معرض ديد علاقهمندان قرار دادند.

نشريه پيام ساختمان بهعنوان حامي رسانهاي در اين نمايشگاه در غرفهاي اختصاصي حضور يافت و علاوه بر توزيع رايگان چند هزار نسخه نشريه بين شرکتکنندگان و بازديدکنندگان، اقدام به پوشش خبري نمود.

چهاردهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن در ايران

چهاردهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن در ايران صبح روز دوشنبه 24 آذر در محل تالار شهيد چمران دانشکده فني دانشگاه تهران شروع به کار کرد. در اين مراسم که عليرغم اعلام قبلي بدون حضور معاون اول رئيسجمهور  برگزار شد، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، حامد مظاهريان معاون وزير، دانشگاهيان، محققان و جمعي از دستاندرکاران حوزه مسکن حضور داشتند. در آيين افتتاح چهاردهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن در ايران، وزير راه و شهرسازي طي سخناني به تشريح اوضاع فعلي و آينده مسکن کشور پرداخت.

عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در بخشي از سخنان خود در افتتاحيه اين همايش گفت: بحث مسکن به شکل گستردهاي با حوزه سياست گرهخورده و اين گره خوردگي باعث شده که بسياري از متفکران و انديشمندان از اين حوزه کنارهگيري کنند.

نشريه پيام ساختمان بهعنوان حامي رسانهاي در اين همايش حضور يافت و علاوه بر توزيع رايگان نشريه بين مدعوين اقدام به پوشش خبري نمود

مجمع عمومي کانون سراسري انبوهسازان کشور، و  همايش تجاري و اقتصادي صنعت ساختمان

به گزارش پيام ساختمان، مجمع عمومي عادي ساليانه کانون سراسري انبوهسازان مسکن و ساختمان کشور 16 تا 17 آذر ماه ، با حضور اعضاي هيئتمديره انجمنهاي انبوهسازان استانهاي کشور در هتل المپيک تهران برگزار شد. همزمان همايش تجاري و اقتصادي صنعت ساختمان  نيز در همين محل آغاز به کار کرد.

پيام ساختمان بهعنوان حامي رسانهاي در اين همايش و مجمع حضور يافت و علاوه بر توزيع رايگان نشريه بين مدعوين اقدام به پوشش خبري نمود.

نمايشگاه صنعت ساختمان، راهسازي و شهرسازي ساري

 به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، نمايشگاه صنعت ساختمان ساري از 26 تا 29 آذرماه با حضور مقامات عاليرتبه، مديران سازمانها و روساي تشکلهاي تخصصي، صنفي و اتاق اصناف افتتاح شد.

در اين نمايشگاه حدود 80 شرکت توليدي، پيمانکاري، خدماتي و مشاورهاي حوزه صنعت ساختمان، راهسازي و شهرسازي در قالب 100 غرفه براي عرضه محصولات و توليدات خود گرد هم آمدند و آخرين دستاوردهاي صنعت ساختمان را براي علاقهمندان و صاحبان صنعت به نمايش گذاشتند

پيام ساختمان بهعنوان حامي رسانهاي در اين نمايشگاه با حضور در غرفهاي اختصاصي علاوه بر پوشش خبري اقدام به توزيع رايگان چند هزار نسخه نشريه  بين شرکتکنندگان و بازديدکنندگان نمود.