هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   159   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شرکت Wilo


گروه معماری و دکوراسیون: هسته بازرگانی شرکت هلندی Wilo که در صنعت مونتاژ لوله‌های آب فعال است، طرح ساختمان این شرکت را ‌اینگونه معرفی کرده است: حجمی لوله‌ای شکل، که با نمای آلومینیومی جوش داده‌شده پوشیده شده و طره ای شیبدار که به شکلی جذاب و تماشایی بالای سطح آب قرار گرفته است.این ساختمان یکی از اولین تحولات در راستای توسعه پارک بازرگانی هوگتیج Hoogtij واقع در وستزنورگ Westzanerpolder است. نمای دو جبهه انتهایی ساختمان، نمای جلو خان بنا و نمای رو به آب را به نمایش می‌گذارد که تا حد امکان شفاف طراحی شده است. این در حالی است که نماهای جانبی بسته‌تر است و محافظی در مقابل سروصدای ناشی از ترافیک در وستزنورگ ایجاد می‌کند. این فرم و مصالح ساختمانی، پویایی دوچندان به این خیابان می‌دهد و بر درک فضایی رانندگان در حال گذر می‌افزاید.