آسفالت گوگردی جانشین آسفالت قیری

شمار نشریه : 156

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه گوگرد کالایی استراتژیک در صنایع مختلف به شمار میآید، گفت: استفاده از گوگرد به جای قیر برای آسفالت، قیمت این محصول را تا ۳۰ درصد کاهش خواهد داد.

سعید پاک سرشت با بیان اینکه طرح پژوهشی ساخت آسفالت گوگردی از جمله طرحهای به نتیجه نرسیده این شرکت است، اظهار کرد: این طرح هم اکنون به مرحله کاربردی رسیده و آزمایش میدانی آن نیز انجام شده است.

پاک سرشت، گوگرد را کالایی استراتژیک خواند و گفت: با توجه به مزیتهای مهم گوگرد (کاهش قیمت آسفالت به دلیل استفاده از گوگرد به جای قیر و اثبات مرغوبیت آن در آزمایشها)، همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای تولید این نوع گوگرد در کارخانه های آسفالت سازی کشور در دستور کار قرار گرفته است. وی کیفیت، استحکام آسفالت و قیمت پایین آسفالت گوگردی را ویژگیهای مهم این محصول خواند و بر آمادگی شرکت ملی گاز برای استفاده از این نوع آسفالت در مسافتی طولانی (جاده بین شهری) تاکید کرد.