تکميل پروژه‌ها به شرط تامين اعتبار

شمار نشریه : 199

بيست ويک سال از تأسيس سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي ميگذرد؛ سازماني که وظايف طراحي، اجرا و نظارت بر مراحل احداث ساختمانها و اماكن دولتي را بر عهده دارد. اين سازمان با در اختيار داشتن بخشي از بودجه عمراني وزارت راه و شهرسازي، پروژههاي مهمي همچون طرح توسعه حرم حضرت معصومه (س)، طرح توسعه مجلس و ساخت 176 بيمارستان دولتي را در دست اجرا دارد. به ويژه طرح احداث مصلاي تهران که ازجمله پروژههاي عمراني و اجرايي است که معلوم نيست چه زماني به  بهره برداري برسد. گفته ميشود قبلا دليل کندي روند پروژه اين بوده که كار مصلي به صورت پيماني- اماني و توسط خود مصلي پيش رفتهاست. درواقع كارفرما و پيمانكار يكي بوده که اين امر موجب شده تا نظارت مطلوبي بر كار صورت نگيرد اما حالا به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازي اصليترين دليل طولاني شدن پروژه عدم تأمين منابع مالي آن است!

تکميل مصلاي تهران به شرط تخصيص اعتبار

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، رئيس سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي با اشاره به کلنگ زني اجراي اين پروژه از سال 1372 گفت: در حال حاضر پيشرفت فيزيکي آن 62درصد است که در صورت تأمين اعتبار500 ميليارد توماني تلاش ميکنيم در سال 95 به اتمام برسد. وي افزود: در حال حاضر در ساخت مصلي 8درصد نسبت به بودجه جلوتر هستيم و پيشنهاد داديم در سال 94 مبلغ 200 ميليون تومان به مصلي اختصاص يابد تا رواق شرقي و فضاي وابسته به آن هم تکميل شود.

آماري از مشاركت بخش خصوصي نداريم

محمدجعفر عليزاده، در اين نشست از ظرفيت و مشاركت حداكثري شرکتهاي بخش خصوصي در پروژهها نيز سخن گفت.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبني بردرصد مشارکت بخش خصوصي در طرحهاي به اجرا آمده در آن سازمان اظهار داشت: در حال حاضر آمار دقيقي نداريم ولي مشارکت عمومي خصوصي (PPP) که در برنامه پنجم توسعه نيز به آن تأکيد شده را در دستور کار داريم اما تشريح اين موضوع نياز به جلسه ديگري دارد.

پروژههاي در دست اجرا

معاون وزير راه و شهرسازي از اجراي 138 پروژه بيمارستاني مشتمل بر 233 هزار و 962 تخت خبر داد و افزود: تاکنون 176 بيمارستان با 17 هزار تخت ساخته و تحويل شدهاست. عليزاده همچنين اجراي پروژههايي چون طرح توسعه مجلس، طرح توسعه ضلع جنوب شرقي حرم حضرت معصومه (س)، پروژه ساخت مصلاي تهران، پروژه کتابخانه ملي و پروژه سالن اجلاس سران توسط اين سازمان را تشريح کرد.

ميزان مقاومت بتن در کشور

عليزاده همچنين با اشاره به استانداردهاي به کارگيري بتن در کشورهاي پيشرفته با مقاومت حداقل 400 کيلوگرم در هر سانتي مترمربع، گفت: بتني که در کشور به کار ميرود مقاومت بين 200 تا 300 کيلوگرم بر سانتي متر مربع را دارد. وي با بيان اينکه بيش از 70درصد از ساخت وسازها توسط بخش خصوصي انجام ميشود، تصريح کرد: ميانگين استانداردهاي ما در استفاده از بتن نصف ميزان استانداردهاي جهاني است، درحالي که اگر بتنهايي با مقاومت 400 کيلوگرم توليد شود به استحکام و بقاي ساختمانها بسيار کمک ميکند.

مديرعامل سازمان مجري ساختمان و تأسيسات دولتي اظهار داشت: در اين راستا سعي داريم با همکاري مرکز تحقيقات راه و مسکن و انجمن بتن اين رقم افزايش يابد.

6 هزار ميليارد تومان اعتبار براي تکميل پروژهها

به گفته عليزاده براي تکميل کل پروژهها 6 هزار ميليارد تومان اعتبار لازم است. در حال حاضر کل پروژهها 214 پروژهاست و امسال تخصيص اعتبار مناسبي براي آنها شده و تاکنون 70درصد بودجه اختصاص يافتهاست. پيش بيني ميکنيم در سال آينده بيش از 36درصد افزايش بودجه داشته باشيم. همچنين در صورت تحقق اعتبارات سال 93 اين سازمان، تعداد 28 پروژه بيمارستاني با 2476 تخت تکميل و به بهره برداري خواهد رسيد.