ورود ممنوع به اراضی عباس آباد!

شمار نشریه : 199

ساخت وساز در اراضي عباس آباد مدتهاست به موضوعي حاشيه ساز تبديل شدهاست. پروژههايي که مقابل چشمان وزير راه و شهرسازي، اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري و البته استاندار تهران در حال اجراست بدون آنکه پرسشي در ذهن اين مسئولان ايجاد کند!

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، عباس آباد از محلههاي قديمي تهران واقع در منطقه 7 است، اراضي عباس آباد 590 هکتار مساحت دارد و اين اراضي از جنوب به مصلي و بزرگراه رسالت، از شمال به اتوبان جهان کودک (حقاني)، از غرب به خيابان جردن (آفريقا) منتهي ميشود و مراکز مهمي همچون کتابخانه ملي، استانداري، مصلاي تهران، مجموعه فرهنگستانها و بوستانهاي نوروز، آب وآتش، باغ موزه دفاع مقدس و در اين منطقه قرار دارد.

بخشي از مجموعه 500 هکتاري عباس آباد مربوط به مصلاي تهران، بخشي ديگري از آن مربوط به حوزه فرهنگي يعني باغ کتاب، کتابخانه بزرگ عمومي شهر و فرهنگ سراهاي متعدد است و به زودي تالار بزرگ شهر و موزه جواهرات نيز در آن احداث ميشود.

نکته جنجال برانگيز، ساخت سه پروژه در اين منطقهاست که در طرح جامع عباس آباد در سال 84 ديده نشده و يا حداقل با اين کاربريهاي وسيع تجاري جانمايي نشدهاند و حتي در آن سال تصويب شد که تپههاي عباس آباد به ريه تنفسي شهر تبديل شود.

به جان تپه عباس آباد افتادهاند

اولين پروژه از ساخت وساز در تپههاي عباس آباد مربوط به پروژه «اطلس پلازا» از شرکت ايرانيان اطلس وابسته به بانک انصار است با تغيير ماهيت پروژه به کاربري «تجاري- اداري»، دومين پروژه هتلي با نام «برج ديدار» در کنار بهره برداري از پنج برج عظيم اداري «وزارت راه و شهرسازي»، «بانک سپه»، «شرکت راه آهن»، «استانداري تهران» و سازمان بنادر و کشتيراني است که با بهانه کمبود و ضعف فضا و کاربري تجاري در تپههاي ممنوعه عباس آباد اقدام به طراحي برجي چندمنظوره شدهاست. سومي هم پارکينگ تجاري طبقاتي «نوروز» است، موضوع پروژههاي مشارکتي با بهانه ساخت پارکينگ طبقاتي و در اصل استفاده از تسهيلات کاربريهاي تجاري آن به روال کاملا معمولي در شهرداري تهران بدل شدهاست.

يک شهروند قديمي در اين منطقه با ابراز نارضايتي از کمبود فضاي سبز و کوتاهي مسئولان گفت: شرکت نوسازي عباس آباد هرروز با ماشينهاي سنگين به جان اين تپه افتاده و به بهانههاي مختلف آنجا را شخم ميزند. مديران دولتي تنها شعار ايجاد فضاي سبز در تهران را ميدهند.

يکي ديگر از شهروندان ساکن در اين منطقه به خبرنگار ما گفت: در تپههاي عباس آباد مسير کتابخانه ملي چند سال پيش يک بلوار آسفالته عالي براي رفت وآمد خودروها بود اما اين بلوار را با هزينههاي چند صدميليوني سنگ فرش کردند و يک لاين بلوار را بستند که بدتر از قبل شده و خودروها بايد بروند تپه را دور بزنند تا به کتابخانه ملي برسند.

شهروند ديگري دراين باره گفت: يکي از مهمترين مشکلات شهر تهران و به ويژه آينده اين منطقه با اين ساخت وسازها شلوغي سرسام آور و ترافيک بيش ازاندازه خواهد بود، درحالي که با اين شرايط بحراني هواي تهران، زمينهاي اين محوطه ميتوانست تبديل به يک فضاي سبز بزرگ شود.

برخورد قطعي نميشود

جالب آنکه با مراجعه به سايت روزنامه رسمي کشور مشاهده ميشود، در شرکت نوسازي عباس آباد، پيروز حناچي دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري، نائب رئيس هيئت مديره اين شرکت و رئيس هيئت مديره اين شرکت نيز عليرضا نادري، قائم مقام جديد معاونت شهرسازي و معماري به جاي هيربد معصومي معاون سابق شهرسازي و معماري شهرداري تهران است. تحت اين شرايط انتظار ميرفت تصميم قطعيتري در برخورد با پروژههاي ساخت وساز در تپههاي ممنوعه عباس آباد گرفته شود!

شهردار تهران در پاسخ به پرسشي درباره ساختمانهاي ناهمگوني که کنار مجموعه اراضي عباس آباد احداث گرديده، معتقد است: اين ساختمانها متعلق به سالهاي دور است و امکان تخريب آنها وجود ندارد. اما ميتوانيم تدابيري بينديشيم تا تغيير کاربري اين ساختمانها انجام شود و آنها را تبديل به مراکز فرهنگي و هتلهاي گردشگري کنيم.

قاليباف، همچنين از احداث تالار بزرگ شهر تهران خبر داد و گفت: ميتوانيم تدابيري بينديشيم تا تغيير کاربري ساختمانهاي اداري موجود در محدوده اراضي عباس آباد انجام شود. در مجموعه اراضي عباس آباد دو مجموعه ديگر بايد به اجرا درآيد که يکي از آنها تالار بزرگ شهر تهران و ديگري مجموعه سراي قرآن است.

شرکت نوسازي اراضي عباس آباد ضعيف است

دراين باره شوراي شهر تهران يک فوريت طرح الزام شهرداري به حفظ و اصلاح اراضي عباس آباد را بررسي کرد اما به آن رأي ندادند تا اين طرح به صورت کارشناسي در کميسيونهاي شورا بررسي شود. از موضوعات موردبحث اين بوده که شورا در سال 83 مصوبهاي داشته که شهرداري بايد ظرف سه ماه نسبت به اصلاح طرح جامع اراضي عباس آباد به شکلي که کاربري آن فقط فضاي سبز باشد و جلوگيري از ساخت وساز اقدام ميکرد، اما اين اتفاق نيفتادهاست.

محمد سالاري، رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شورا درباره طرح مذکور گفت: شرکت نوسازي اراضي عباس آباد تنها مجموعه در شرکتهاي تابعه شهرداري است که مصوبه دولت و مجلس قبل از انقلاب را دارد. در فرمان مقام معظم رهبري درباره اراضي عباس آباد، صيانت از فضاي سبز بيش از کاربري فرهنگي مورد تأکيد بودهاست. اما مشکل اين اراضي اين است که شرکت نوسازي اراضي عباس آباد، شرکت ضعيفي است و رتبه آن ارتقا نيافته است؛ درواقع ما بهره برداري از اراضي عباس آباد را به کساني واگذار کردهايم که مديرعامل شرکت جرئت ندارد در آنجا را باز کند.

ساخت وساز در اراضي عباس آباد يکي از حاشيه سازترين موضوعات مربوط به شهرداري تهران است ولي مهمتر از آن سؤالي است که چرا با وجود محرز بودن تخلفات هيچ اقدام عملياتي در خصوص ممنوعيت ساخت وساز در اين اراضي توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري انجام نميشود. اين سؤال ذهن بسياري از کارشناسان مديريت شهري را به خود مشغول کرده و تاکنون پاسخي به آن داده نشده است.