نسل جديد محصولات ساختماني

شمار نشریه : 199

صنعتي که نتواند همراه با علم و تکنولوژي حرکت کند، محکوم به شکست است. بر همين اساس در سالهاي اخير بخش خصوصي صنعت ساختمان حرکت خود را به سمت توليد و بوميسازي تکنولوژيهاي نوين آغاز کرد و ديري نپاييد که بسياري از مصالح مدرن وارد ساخت وسازها شد اما امروزه شرايط اقتصادي کشور و به تبع آن بنگاههاي اقتصادي به سمتي رفتهاست که شرکتها ترجيح ميدهند به فکر حفظ خود باشند تا اينکه به دنبال پژوهش و ايدههاي نو بروند. در اين ميان برخي شرکتهاي دانش بنيان با يک برنامهريزي منطقي و با علم به اينکه وضعيت اقتصادي کشور بهتر ميشود، مصالح جديد توليد ميکنند تا در آينده منجر به توليد انبوه شود. شرکت کامپوزيت آسيا يکي از اين شرکتهاست که فعاليتهاي قابل توجهي در اين زمينه انجام دادهاست. پيام ساختمان سراغ احمد هدايت بازرگاني، مديرعامل اين شرکت رفته و گفتگويي با وي انجام داده است:

پيام ساختمان: در مورد زمينه فعاليت شرکت توضيحاتي بيان کنيد؟

در سال 1382 مجوز تأسيس کارخانه توليد پروفيلهاي کامپوزيت GRP و FRP را گرفتيم و در سال 1384 شرکت ما به بهره برداري رسيد. اين محصولات کاربرد بسيار زيادي در صنايع نفتي، برق، مخابرات، ساختمان، راهسازي و دارد. ما در رابطه با قالبها وابستگي زيادي به کشورهاي خارجي داشتيم و خوشبختانه توانستيم دست به بوميسازي اين قالبها بزنيم. علاوه بر اين به دنبال ساخت ماشين آلات هستيم تا دانش تکنولوژي را به کشورهاي همسايه هم صادر کنيم. در طول اين 10 سال توانستهايم بسياري از نيازهاي صنايع وابسته به اين محصول را در داخل کشور تأمين کنيم. در بخش ساختمان دو محصول عمده داريم؛ پروفيلهاي پنجره GRP يکي از اين محصولات است که قطعا در آينده با استقبال زيادي مواجه خواهد شد. اگر توليدکنندههاي پنجره «يو. پي. وي. سي» کنوني اين پروفيلها را هم مورد استفاده قرار دهند ميتواند جاي خودش را در صنعت باز کند. علاوه بر اين از محصولات کامپوزيتي ما که به عنوان عضو باربر استفاده ميشوند ميتوان به مقاطع تيرآهن، ناوداني، ميلگردهاي آجدار اشاره کرد. در کل محصولات توليدي اين شرکت در صنعت ساختمان در دو بخش سازهاي و غير سازهاي قابل استفاده خواهد بود.

پيام ساختمان: در مورد ميلگردهاي آجدار کامپوزيت بيشتر توضيح دهيد.

ميلگردهاي آجدار در بسياري از سازههاي دريايي وفوندانسيون دکلهاي نيروي برق، پروژههاي نفتي و پلها استفاده زيادي دارد. اين ميلگردها مقاومت بسيار بالايي در مقابل نيروهاي برشي ناگهاني مانند زلزله دارد. مثلا در تيرهاي روشنايي که پايههاي کامپوزيتي دارند، انعطاف بسيار بالا در برابر نيروهايي مانند باد دارند. درحالي که پايههاي فلزي بعد از مدتي به دليل فقدان انعطاف باعث سقوط تير روشنايي ميشوند. نمودار تنش و کرنش اين ميلگردها نموداري خطي است و پديده شکست بسيار بالاتر از حد جاري شدن فولاد است. شکست اين ميلگردها ترد و ناگهاني نيست و لايههايي از الياف شروع به شکستن ميکند که اگر بيرون باشد به راحتي قابل ترميم است. در کشورهايي که موضوع زلزله بسيار حائز اهميت است اين ميلگردها کارايي بسيار زيادي دارند. علاوه بر اين در برابر شوکهاي حرارتي بالا و دماهاي مستقيم مقاومت حرارتي بالايي دارند تمام اين توليدات داراي استانداردهاي بينالمللي هستند اما در ايران هنوز استانداردهاي آنان تدوين نشده و در انجمن کامپوزيت ايران با هماهنگي سازمان ملي استاندارد در حال تدوين ميباشند.

پيام ساختمان: اگر اين محصولات به توليد انبوه برسد، قيمت آن چگونهاست؟

در رابطه با هزينههاي جانبي ميتوان گفت؛ شاخه 12 متري تيرآهن کامپوزيتي با دو نفر قابل نصب بوده و نيازي به جرثقيل نيست، بنابراين از اين نظر نسبت به فولاد اقتصادي خواهد بود. وزن حجمي ميلگرد و تيرآهن کامپوزيتي يک، چهارم فولاد است و ميتوانيد با يک تريلي چهار برابر فولاد، تيرآهن کامپوزيتي حمل کنيد و همين موضوع يعني کاهش هزينههاي حمل ونقل. موضوع ديگر اينکه به دليل اينکه مقاومت کششي آن بالاتر از فولاد است شما ميتوانيد ميلگردهايي با دو ميلي متر کوچکتر استفاده کنيد و قيمتها ارزانتر تمام ميشود. بنابراين به جاي استفاده از ميلگرد فولادي 16 ميتوانيد از کامپوزيت 14 استفاده کنيد. و مورد ديگري ميتوان به آن اشاره کرد تمام مقاطع فلزي مورد استفاده در ساختمان نياز به سند بلاست و ضد زنگ و رنگ آميزي دارد که در انواع کامپوزيتي نيازي به اين عمليات نميباشد در مورد هزينههاي اوليه هم درصورتي که به توليد انبوه برسد، هزينه اوليه ارزانتر از فولاد خواهد بود.