هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وضعيت تولــيد بهتر شده‌است

گروه ساخت وساز: دومين نمايشگاه بينالمللي صنايع مفتولي، سيم و کابل، پروفيل و ماشين آلات وابسته با حضور شرکتهاي داخلي و خارجي در نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار شد و شرکت کنندگان آخرين دستاوردهاي خود را در معرض ديد علاقه مندان قرار دادند. به منظور آگاهي از وضعيت برگزاري اين نمايشگاه و همچنين آشنايي با مشکلات موجود، سراغ توليدکنندگان حاضر در نمايشگاه رفتيم و گفتگويي با آنها ترتيب داديم که در زير آمده است:

انتقاد از واردات

يکي از غرفه داران به خبرنگار پيام ساختمان گفت: نمايشگاه طبق زمان بندي برگزار شد و در غرفهسازي با مشکلي مواجه نبوديم. ساعت بازديد هم بسيار مناسب است اما بازديدکنندهها نسبت به نمايشگاههاي ديگر کاهش يافتهاند. دليل اين موضوع هم تخصصيتر شدن نمايشگاهاست که به نظر من امري مثبت است. وي در مورد مشکلات اظهار داشت: عمدهترين مشکل ما تأمين مواد اوليه و واردات بيرويهاست درصورتي که توليدکنندگان فولاد کشور توانايي بالايي دارند اما از اين پتانسيل استفاده نميشود و به واردات روي آورده ا ند، به گونهاي که هم اکنون کشور ترکيه واردات زيادي به کشور ما دارد.

در دولت يازدهم وضع بهتر شدهاست

يکي ديگر از غرفه داران گفت: محصول عرضه شده ما دستگاه مفتول شاخه کن ديجيتال است که براي اولين بار قادر است ميلگرد با قطر 5/1 تا 6 ميلي متر و با طول نامحدود توليد کند. وي افزود: با وجود اينکه اين نمايشگاه دومين نمايشگاه صنايع سيم و کابل است اما نحوه اطلاع رساني خيلي ضعيف بودهاست درحالي که بايد اين نمايشگاه از طريق رسانههاي صوتي و تصويري بيشتر تبليغ ميشد اما حتي در سطح شهر هم بنر نمايشگاه ديده نميشود.

وي افزود: خوشبختانه با روي کار آمدن دولت يازدهم وضعيت بهتر شده و راحتتر ميتوانيم برخي از نيازها را از خارج تأمين کنيم. موضوع ديگر اينکه استقبال از نمايشگاه به گونهاي که ما توقع داشتيم صورت نگرفت و اين موضوع با شرايط اقتصادي در ارتباط است. البته منکر اين نيستيم که وضعيت نسبت به دوره گذشته به طور محسوسي پيشرفت کردهاست.

توليدکننده مغضوب عليهم است

توليدکننده ديگري با بيان اينکه عمدهترين مشکلات ما مربوط به تأمين هزينهها و عدم حمايت بانکهاست، اظهار داشت: اميدواريم تمهيداتي انديشيده شود تا بانکها قانونمند شوند. از طرفي نميتوانيم قيمت نهايي محصول را بالا ببريم چون قدرت خريد وجود ندارد. وي افزود: مشکل ديگر واردات بيرويهاست که باعث شده محصولات ما از حالت رقابتي خارج شود و محصولات وارداتي بازار کار کشور را در اختيار بگيرند. متأسفانه توليدکننده همواره مورد کم لطفي قرار ميگيرد.

اين توليدکننده ادامه داد: متأسفانه در بحث واردات مواد اوليه با مشکلاتي مانند ترخيص ديرهنگام کالاها مواجه هستيم اما به طورکلي نسبت به دولت گذشته وضعيت عالي بودهاست. در سال گذشته ما حدود 70 تن مواد اوليه براي توليد خريداري کرديم اما در حال حاضر نياز توليد ما به 700 تن رسيدهاست. عمدهترين خواسته ما ثبات بازار است و اميدواريم دولت اين نکته را موردتوجه قرار دهد.

وي اضافه کرد: صرف اينکه بگوييم درها بايد روي محصولات خارجي بسته شود، درست نيست. توليدکننده هم بايد کاري کند که مردم از محصولاتش استقبال کنند. يعني بخشي از موضوع به توليدکننده داخلي بستگي دارد. ضمن اينکه جايگاه کيفيت مفتولهاي توليد داخل توانايي رقابت با ساير کشورها را دارد و حتي توانايي صادرات هم داريم.

خودمان بازديدکننده شدهايم

يکي از غرفه داران که نسبت به زمان برگزاري نمايشگاه گله مند بود، به خبرنگار ما گفت: هيچکدام از روزهاي برگزاري نمايشگاه در روزهاي آخر هفته نيست (دوشنبه تا چهارشنبه) و طبيعي است که مردم به دليل اشتغال به کار نتوانند از نمايشگاه بازديد کنند. بسياري از مشتريان ما از اين موضوع گله کردند و الآن وضعيت به گونهاي است که خودمان بازديدکننده خودمان شدهايم.

وي افزود: با توجه به وضعيت اقتصادي موجود، پرداخت هزينههاي شرکت در نمايشگاه براي توليدکنندگان سخت است، ما سال گذشته حدود 50 ميليون تومان براي شرکت در نمايشگاه کابل و صنايع مفتولي هزينه کرديم اما نتايج خوبي حاصل شد.

اين توليدکننده در مورد انتظاراتش از دولت گفت: دولت بايد در شرايطي که توليدکننده دچار مشکل است در هزينههاي گمرکي تجديدنظر کند. ضمن اينکه بايد واردات کنترل شود زيرا الآن اجناس چيني با توجه به بيکيفيت بودن و قيمت پايينتر بازار ما را کساد کردهاند.

کلاه گشادي به نام استاندارد اروپا

علي، آخرين غرفه داري بود که با خبرنگار پيام ساختمان به گفتگو پرداخت و گفت: شرايط برگزاري نمايشگاه خوب است. آنچه باعث نگراني است اينكه برخي از توليدکنندگان اجناس بيکيفيت فاقد استاندارد را به صرف اينکه از اروپا آمده و داراي استانداردهاي اروپايي است به مردم قالب ميکنند. درحالي که خيلي از شرکتهايي که در اروپا گواهي استاندارد ميدهند (مانند برخي از مراکز داخلي خودمان) صرفا دنبال گرفتن پول و صدور گواهينامه هستند.

وي افزود: موضوع مهم ديگر وجود لابي بين برخي از توليدکنندگان و شرکتهاي دولتي است. درحالي که ما محصول موردنظر را با کيفيت بهتري توليد ميکنيم و اتفاقا قيمت پيشنهادي ما ارزانتر است اما برخي ترجيح ميدهند از شرکتي خاص خريد کنند و پول بيشتري بدهند. حداقل نهادهاي دولتي بايد دنبال محصول با کيفيت باشند تا توليدکننده اميدوار شود.