4 اتــفـــاق مهم در بازار مسکن

شمار نشریه : 199

چهاردهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن در ايران صبح روز دوشنبه 24 آذر در محل تالار شهيد چمران دانشکده فني دانشگاه تهران شروع به کار کرد. در اين مراسم که علي رغم اعلام قبلي بدون حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار شد، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، حامد مظاهريان معاون وزير، دانشگاهيان، محققان و جمعي از دست اندرکاران حوزه مسکن حضور داشتند. در آيين افتتاح چهاردهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن در ايران، وزير راه و شهرسازي طي سخناني به تشريح اوضاع فعلي و آينده مسکن کشور پرداخت.

وي در بخشي از سخنان خود گفت: بحث مسکن به شکل گستردهاي با حوزه سياست گره خورده و اين گره خوردگي باعث شدهاست که بسياري از متفکران و انديشمندان از اين حوزه کناره گيري کنند.

آخوندي افزود: بحث اصلي حوزه مسکن اين است که بايد شرايطي ايجاد شود تا شهرها و مسکنها قابليت زندگي داشته باشند.

وزير راه و شهرسازي در خصوص سهم مسکن از سرمايه ثابت و اشتغال کشور بيان کرد: سهم مسکن از سرمايه ثابت 30درصد و سهم آن از اشتغال نيز 12درصد است.

وي اضافه کرد: ميانگين بلند مدت سهم مسکن از تسهيلات بانکي 25درصد و سهم مسکن از کل گردش نقدينگي کشور 30درصد است.

آخوندي با بيان اين مطلب که سهم مسکن از بودجه خانوار يک سوم ميباشد، گفت: با توجه به بخش قابل توجه سهم مسکن از بودجه خانوادهها بايد به اين موضوع تأکيد شود که بزرگترين اتفاق در يک زندگي شهري براي يک خانوار خانه دار شدن است.

وزير راه و شهرسازي با اعلام اينکه تا سال 1405 جمعيت ايران رشد قابل توجهي پيدا خواهد کرد، يادآور شد: جمعيت ايران تا سال 1405 از 75 ميليون به 87 ميليون خواهد رسيد و تعداد خانوارها نيز 40درصد رشد خواهد داشت.

آخوندي شعار دادن در بحث مسکن را سمي مهلک دانست و خاطر نشان کرد: بايد به اين موضوع توجه شود که شعار دادن در بحث مسکن عواقب بسيار ناخوشايندي را براي مردم جامعه در پي خواهد داشت و يک نوع هرج و مرج را در کشور ايجاد خواهد کرد.

وي ادامه داد: نظام پس انداز در حوزه مسکن از بين رفتهاست و شعارهاي بيموردي که براي مداخله در مسکن مهر داده شدهاست گرفتاري زيادي در کشور ايجاد کردهاست.

اين مقام مسئول افزود: 400 هزار مسکن مهر در حوزه مجموعه شهري تهران احداث شدهاست شهري که خود از شدت تراکم در حال ترکيدن است مجددا براي آن 400 هزار مسکن مهر انديشيده و احداث ميشود.

وي تأکيد کرد: با يک هرج و مرج سياسي در اين بخش و با يک اغتشاش در حوزه مالي مسکن مواجه هستيم که متأسفانه در دولت قبل قيمت زمين 9 برابر و قيمت مسکن 6 برابر افزايش پيدا کردهاست.

آخوندي با تأکيد بر اينکه هنوز هم تخليه حباب قيمت در بخش مسکن ادامه دارد گفت: در کنار اين هرج و مرج مالي در بخش مسکن با يک هرج و مرج شهرسازي نيز مواجه هستيم.

وي با تأکيد بر اينکه امکان جابهجايي در مناطق مختلف تهران به شکل اسفناک کاهش يافتهاست گفت: متأسفانه با يک هرج و مرج و بيقاعدگي در حوزه شهري تهران مواجه هستيم و بايد يادي کنيم از مرحوم کازروني وزير اسبق مسکن که مرتب نگران تهران بود و ميگفت که بايد جمعيت تهران در 5/7 ميليون نفر کنترل شود.

آخوندي با بيان اينكه با افزايش ساخت وساز و صدور پروانههاي ساختماني قطعا جمعيت تهران 5/11 ميليون نفر افزايش خواهد يافت، اضافه کرد: بنده دنبال مقصر نيستم بلکه بايد با هم فکري براي حل اين مشکل کنيم.

وزير راه و شهرسازي گفت: اينکه بحث مسکن را در يک چهار ديواري محصور کنيم اما به فکر آب، برق، مدرسه و محيط ورزشي آن نباشيم و فقط شعار بدهيم که دو ميليون مسکن مهر ميسازيم و آن را تحويل ميدهيم نتيجهاي جز هرج و مرج براي مردم نخواهد داشت.

وي ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر يک ملت بايد تاوان اين سياستهاي هرج و مرج گونه در بخش مسکن را بدهد.

آخوندي با اشاره به اينكه جامعه شهري ايران با مسائل بنيادي طرف است گفت: بايد شهرهاي ما قابل سکونت باشد به طوري که هر شهري داراي امنيت، اقتصاد، جابهجايي، آموزش و بهداشت مناسبي باشد و به خوبي پيوند حمل و نقل در آن ايجاد شده باشد.

وزير راه وشهرسازي در پايان سخنراني خود با بيان اينکه براي توانمندسازي تقاضاي مسکن و همچنين عرضه هاي جديد، برنامه ريزي هايي در دست انجام است، گفت: دولت يازدهم، 4 واقعه مهم در بازار مسکن را شامل تکميل مسکن مهر، بافت فرسوده، راه اندازي ابزارهاي مالي جديد براي تامين مالي ساخت و همچنين راه اندازي صندوق هاي پس انداز در بانک ها براي تامين مالي تقاضاي مسکن پيش رو دارد.

يک ميليون و 600 هزار واحد مسکوني خالي وجود دارد

حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي نيز در چهاردهمين همايش سياستهاي توسعه مسکن در ايران، طي سخناني گفت: طي 2 دهه گذشته رشد جمعيت کشور 125درصد بوده در حالي که رشد تعداد خانوارهاي کشور به 175درصد رسيده و اين مسئله در بخش مسکن کشور مشکلات زيادي را براي دست اندرکاران به وجود آوردهاست.

وي با بيان اينکه در اين مدت توليد مسکن بدون توجه به تقاضاي آن صورت گرفتهاست و تسهيلات بانکي نيز به اين مسئله دامن زدهاست، افزود: در دهه 70 به ازاي 109 خانوار 100 خانه داشتيم اما در سال 93 به ازاي 105 خانوار 100 خانه مسکوني داريم که اين نشان ميدهد بخشي از کسريهاي ما در جاي ديگري جبران شدهاست.

مظاهريان همچنين گفت: امروز در اين بخش با چالشهاي بزرگي مواجه هستيم که يکي از آنها ناکارآمدي نظام تأمين منابع مالي مسکن است به طوري طي 23 سال گذشته 4 دوره رکود و رونق را در بخش مسکن شاهد بودهايم.

معاون وزير راه و شهرسازي يادآور شد: در بخش مسکن زمين به يک کالا تبديل شدهاست و تا سال 1405 براي ساخت و ساز مسکن به بيش از 45 هزار هکتار زمين نيازداريم و اين کار ما را بسيار دشوار کردهاست.

وي با بيان اينکه شاخص دسترسي به مسکن به 12 سال رسيدهاست گفت: بايد شاخص دسترسي به مسکن را از 12 سال به 8 سال کاهش دهيم که اين نيازمند يک نظام برنامهريزي دقيقي است.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در بخش ديگري از سخنان خود اظهارداشت: عدم تطبيق الگوي توليد مسکن يکي از مشکلات اين بخش است به طوري هم اکنون در سطح کشور يک ميليون و 600 هزار واحد مسکوني خالي از سکنه وجود دارد که 300 هزار واحد آن مربوط به شهر تهران و 450 هزار واحد آن در استان تهران و البرز قرار دارد.

با متقاضيان مسکن مهر همدردي مي کنم

وزير راه وشهرسازي در حاشيه همايش سياست هاي توسعه مسکن، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با افرادي که در مسکن مهر ثبت نام کرده اند اما هنوز واحدهاي خود را تحويل نگرفته اند، همدردي مي کنم و براي اين منظور، برنامه تکميل نيمه کاره هاي مسکن مهر به يکي از 4 برنامه محوري وزارت راه وشهرسازي و دولت يازدهم تبديل شده است