نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هوای تولیدکننده را داشته باشیم

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب که موضوع بخشهاي مولد و غير مولد در کشور برعکس شدهاست، به پيام ساختمان گفت: غير مولدها بر مولدها پيشي گرفتهاست که اين مورد بايد هر چه سريعتر اصلاح شود. رحيم زارع افزود: رقمهاي مالياتي در بودجه 94 بسيار بالا است و اين ميتواند تهديد بزرگي براي بخش توليد باشد. نماينده مردم آباده در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: ما بايد در بودجه ريزي هواي توليدکنندگان را داشته باشيم زيرا عدم توجه به آنها باعث افزايش نرخ بيکاري و ورشکسستگي توليدکنندگان ميشود.