هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هوای تولیدکننده را داشته باشیم

سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب که موضوع بخشهاي مولد و غير مولد در کشور برعکس شدهاست، به پيام ساختمان گفت: غير مولدها بر مولدها پيشي گرفتهاست که اين مورد بايد هر چه سريعتر اصلاح شود. رحيم زارع افزود: رقمهاي مالياتي در بودجه 94 بسيار بالا است و اين ميتواند تهديد بزرگي براي بخش توليد باشد. نماينده مردم آباده در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: ما بايد در بودجه ريزي هواي توليدکنندگان را داشته باشيم زيرا عدم توجه به آنها باعث افزايش نرخ بيکاري و ورشکسستگي توليدکنندگان ميشود.