هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   199   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رشد شاخص بورس در گرو افزایش سرمایه بانک

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين  مطلب که اگر مشکلات بانکها رفع شود، بورس توسعه پيدا ميکند، به پيام ساختمان گفت:  بسياري از بانکها سرمايههاي پاييني دارند که اين مشکل هر چه سريعتر بايد حل شود .

ناصر عاشوري قلعه رودخاني گفت: تأثير رکود اقتصادي در بورس بسيار هويدا بود و در ماههاي اخير با کاهش شاخص سهام روبهرو شديم وي در خصوص راهکار تقويت بازار سرمايه در شرايط کنوني افزود: براي ايجاد رونق در بازار بورس بايد با خارج کردن بخش توليد کشور از رکود، فضاي رقابتي در اقتصاد ايجاد کرد.

اين نماينده مجلس با بيان اينکه توليد شاهکليد رونق اقتصادي در تمامي بازارهاي کشور است، گفت: کليات لايحه خروج از رکود در مجلس به تصويب رسيده است، بنابراين درصورتيکه اين موضوع به افزايش سرمايه بانکها منتهي شود ميتوان انتظار داشت که توليد کشور رونق خواهد گرفت. البته لازمه اين کار کاهش نرخ سود بانکي و برون رفت اقتصاد از رکود و خروج بانکها از وضعيت فعلي است که براي انجام اين مهم بايد منابع بانکها را افزايش داد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تأکيد بر رفع مشکلات بانکها براي تقويت بازار بورس يادآور شد: بايد سرمايه بانکها را با شجاعت افزايش داد تا براي ارائه تسهيلات  با مشکل کمبود نقدينگي روبهرو نشوند که با انجام اين مهم توليد کشور فعال گرديده و تأثيرات آن در رشد شاخص بورس نيز ملموس خواهد بود