هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چیدمان یلدایـی منزل

شب يلدا چند روز ديگر از راه ميرسد و دوستان و هموطنان در تدارک مهماني و شبنشيني در اين شب دراز سال هستند. چهبهتر که اين شبنشيني با چيدماني دلانگيز همراه باشد تا محفل شما را زيباتر کند و بتوانيد از هرلحظه شب يلدا لذت ببريد. در اين چيدمان از برگهاي پائيزي گرفته تا ميوه کاج ميتوانيد استفاده کنيد تا آخرين روز پائيز بهراستي پائيزي باشد.

کمي خود را به خاطر چيدمان و آرايش ميز و يا سفره شب يلدا بهزحمت بيندازيد . سعي کنيد حال و هواي شب يلدا را براي خودتان و ميهمانانتان خاطرهانگيز کنيد. در اين مقاله ايدههايي زيبا و ساده به شما پيشنهاد ميکنيم :

1) با استفاده از شکر فضاي برفي به وجود آوريد

2) با آويزان کردن يک انار قرمز به در ورودي، شب يلدا را به ميهمانان و همسايهها تبريک بگوييد

3) امشب شب فال و حافظ است پس نبايد شمعها را از ياد ببريد و اگر آنها را با ميوهها ترکيب کنيد، حتماً به نتيجه خوبي ميرسيد

4) ظروف قديمي مثل مس ، نقره و سفال و... گل سرسبد اين مراسم هستند

5) اگر امسال فرد جديدي به خانواده شما اضافهشده که براي شما اهميت ويژهاي دارد، حتماً با استفاده از اسپري نقرهاي که يخ و سرما را تداعي ميکند، تعدادي از ميوهها را رنگ کنيد و با مرواريد و سنگهاي زينتي آنها را تزيين کنيد

6) شومينه محل خوبي براي به رخ کشيدن آرايش و چيدمانهاست. بهخصوص که اين مراسم به مناسبت بلندترين شب زمستان و سرماست و واردکردن شومينه به اين بازي کاملاً منطقي است

7) از گذشتههاي دور ايرانيان عادت داشتند که شب يلدا يا شب چله را دور کرسي جشن ميگرفتند، ولي امروزه ميتوان ناظر اين مراسم به سبک مدرن و روي ميزها بود. اگر دوست داريد اين مراسم مانند گذشته و با همان حال و هوا برگزار شود، بهتر است کرسي کوچکي را آماده کنيد ( اگر فضا يا وقت کافي براي بر پا کردن کرسي نداريد، ميتوانيد روي ميز کوچکي، سفره دلخواهتان را بچينيد ) و پارچه ترمه و يا هر نوع پارچه گلدوزي شده به سبک و سياق قديم را روي آن بگسترانيد. ميتوانيد آجيل مشگلگشا، ازگيل، خرمالو، انار دادهشده، هندوانه و خربزه و ديگر خوراکيهاي مختص اين شب را در ظرفهاي سفالين رنگي، چينيهاي گلسرخي قديمي و يا حتي ظرفهاي نقرهاي قرار داده و روي ميز موردنظر بچينيد.

8) اگر در خانهتان شمعدانهاي لالهاي قديمي داريد که درگذشته بهاصطلاح به جارو لاله معروف بودند، حتماً به دکور شب يلدا اضافه کنيد، اين شمعدانها معمولاً پايهاي بلند از جنس سنگ مرمر دارند و همچنين به جاشمعيهاي بلورين به رنگهاي صورتي، ياسي و يا ارغواني مزين هستند. در کنار قرآن و کتابهاي حافظ و شاهنامه که حتماً بر سر ميز دکور شده جايگاه خاصي دارند، بهتر است گلهاي ياس و نرگس را در چند گلدان و در اطراف کتابها قرار دهيد.

9) اگر ميخواهيد شب يلدا را بهصورت مدرن و در فضايي هماهنگ با خانهتان برگزار کنيد، از انواع ترمهها و روميزيهاي حرير و ابريشمي به سليقه خودتان استفاده کنيد. روميزيها را در وسط ميز ناهارخوري و يا ميزهاي کوچکتر بگسترانيد و بهآرامي با دست قسمتهايي از روميزي را چروک دهيد و برآمده کنيد و وسايل موردنياز و تزيينشده را در ظرفهاي سيلور يا کريستال قرار دهيد و در فاصله برآمدگيهاي سفره بچينيد.ميتوانيد مابين چروکهاي روميزي، گلهاي تازه و يا گلهاي خشک معطر قرار دهيد. بهتر است دو سر ميز را به شمعدانهاي سيلور چند شاخه مزين کنيد، چراکه با اين کار نور و روشنايي دوچندان را در اين شب ايجاد خواهيد کرد.