هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اجرای طرح یک میلیون بـام خـورشـیـدی

وزارت نيرو اعلام کرد: مشتركان خانگي متقاضي براي نصب سامانههاي خورشيدي با مراجعه به شرکتهاي توزيع برق مناطق خود، ثبت نام كنند. در اين طرح براي 10 هزار مشترك خانگي، سامانه خورشيدي نصب خواهد شد و پيمانكاران موظف به ارائه خدمات گارانتي (ضمانت) به مشتركان و متقاضيان خواهند بود.

وزارت نيرو در طرحي پيشنهاد داده بود که يک ميليون بام خانه در ايران را خورشيدي کند. طرحي که با استقبال مواجه شد ولي تا امروز عملياتي شدن آن آغاز نشده بود. در طول يک سال گذشته بارها اين طرح توسط مسئولان و مديران وزارت نيرو تشريح شده بود ولي راهکارهاي قانوني و اجرايي آن براي مشترکين واضح و شفاف نبود.

در اين طرح به منظور کمک به توسعه انرژيهاي پاک و فرهنگسازي جهت استفاده از آن، به مشترکان خانگي که اقدام به نصب يک کيلووات نيروگاه خورشيدي کنند، 50درصد تسهيلات بلاعوض تعلق ميگيرد. هزينه نصب هر يک کيلووات پنل خورشيدي بين 80 تا 110 ميليون ريال است که 50درصد آن به صورت تسهيلات بلاعوض از محل عوارض برق تأمين ميشود.

هدف؛ كاهش آلودگي

طرح توسعه انرژيهاي نو با هدف امنيت بخشي به انرژي و کاهش آلودگي محيط زيست، سلولهاي توليد برق خورشيدي متصل به شبکه بر بام ساختمان مشترکان برق درخواستکننده اين سامانه نصب ميشود.

در راستاي اجراي بند "ز" تبصره "9" قانون بودجه سال 93، و اجراي دستورات وزير نيرو، ثبت نام از مشتركان برق خانگي براي نصب سامانههاي خورشيدي با يارانه 50درصدي، آغاز شد. بر اين اساس متقاضيان ميتوانند با حضور در شركتهاي توزيع نيروي برق منطقه خود، اقدام به ثبت نام و اخذ اطلاعات تکميلي در خصوص نصب سامانههاي خورشيدي نمايند.

نصب سامانههاي توليد برق از انرژي خورشيدي براي مشتركين خانگي با ارائه 50درصد هزينههاي نصب به صورت بلاعوض توسط شركت توانير از محل منابع عوارض برق، در سراسر كشور صورت ميگيرد.

در اين طرح پيمانكاران ذيصلاح براي نصب سامانههاي خورشيدي براي مشتركان ثبت نام شده، از سوي شركت برق معرفي و نيمي از هزينه سامانه نصب شده توسط صنعت برق پرداخت خواهد شد.

به گفته مهندس خاني مجري طرحهاي عوارض برق توانير در اين طرح براي 10 هزار مشترك خانگي سامانه خورشيدي نصب خواهد شد. به گفته اين مقام مسئول، پيمانكاران پس از بررسي مدارك، ارائه ضمانت جهت تجهيزات نصب شده، كسب استانداردهاي لازم و.... توسط شركتهاي برق انتخاب و به متقاضيان معرفي خواهند شد.

مهندس خاني خاطرنشان كرد: بر اساس دستورالعملهاي ابلاغي، پيمانكاران بايد يك دوره مشخص را به عنوان ضمانت محصول، به متقاضيان ارائه خدمت كنند. مهندس خاني پيشتر نيز در خصوص اين طرح گفته بود: ارائه تسهيلات 50درصدي براي متقاضيان نصب سامانههاي خورشيدي از محل منابع حاصل از عوارض برق پرداختي مشتركان صورت ميگيرد.

خاني اظهار كرد: بر اساس قانون بودجه سال جاري، وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ 30 ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركان دريافت كند.

وي با تأکيد بر اينكه بر اساس اين برنامهريزي، سهم هر كدام از شرکتها و استانها بر اساس پتانسيل استفاده از انرژي خورشيدي و شرايط استاني تعيين شدهاست، گفت: بر اساس اين برنامهريزي، نيروگاههاي خورشيدي تا ظرفيت يك كيلووات براي مشتركان خانگي نصب خواهد شد و 50درصد از هزينه آن نيز تا سقف 4 ميليون و 700 هزار تومان از محل عوارض برق پرداخت ميشود.

قادريم به تمام ايران برق خورشيدي ارائه دهيم

پيش ازاين نيز محمدرضا مجيدي، نماينده يكي از كشورهاي فعال در حوزه انرژي در مورد توان شركتهاي خصوصي براي خورشيدي كردن برق ايران گفت: بنده به عنوان فردي که داراي يک بنگاه اقتصادي درزمينه انرژيهاي تجديدپذير و برق است آمادهام تا رابطه خوبي با دولت داشته باشم و در اين زمينه هم تمام تلاش خود را خواهيم کرد تا در راستاي اجراي پروژههاي وزارت نيرو و نيازهاي کشور حرکت کنيم.

مجيدي گفت: اگر يارانه اختصاص داده به توانير را به بخش خصوصي بدهند ما قادريم همه خانهها را مجهز به برق خورشيدي کنيم و خيلي بهتر از توانير اين کار را انجام دهيم. با همه وظايفي که توانير دارد نميتواند به طور ويژه و تخصصي در اين زمينه ورود کرده و تأثير به سزايي داشته باشد. اگر حتي نصف اين عوارض را به ما بدهند ميتوانيم به اندازه توانير در اين زمينه سرمايهگذاري کرده و پنل خورشيدي نصب کنيم.