هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   198   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هزیـنه تـولید بـالاسـت

گروه بازار مسکن: نمايشگاه ايران متافو از 7 تا 10 آذرماه93 در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار شد. در اين نمايشگاه شرکتهاي توليدکننده آلومينيوم، ريخته گري، ذوب فلزات، انجمن دايکست، انجمن توليدکنندگان فولاد، مرکز تحقيقات آلومينيوم ايران و ساير شرکتهاي فولادي، آلومينيومي و معدني حضور داشتند. اگرچه بيشترين شرکتهاي حاضر در نمايشگاه متافو از صنايع خودروسازي بودند اما غرفههاي 6، 7 و 8 نمايشگاه مربوط به صنعت و معدن، ريخته گري، آلياژها و دستگاههاي مربوط به کارخانههاي توليد سيمان و بتن بود.

سود آنچناني براي توليدکننده ندارد

محمدرضا سروستاني، مسئول غرفه توليد آلياژ آلومينيوم در مورد وضعيت توليد فلزات به خبرنگار پيام ساختمان گفت: اگرچه ايران ازنظر منابع و معادن فلزات غني است اما محصول نهايي با هزينه بالايي توليد ميشود که اين مورد ميتواند بزرگترين ضعف کارخانههاي ايران باشد. وي افزود: بيشتر محصولات سود آنچناني براي توليدکننده ندارد زيرا اين محصولات با صرف انرژيهاي کلان توليد ميشود.

سروستاني با انتقاد از مسئولين گفت: هدفمندي انرژي اگرچه به سود کشور است ولي افزايش قيمت انرژي بسياري از توليدکنندگان را ورشکست نمودهاست. ضمن اينکه بسياري از توليدکنندگان ماشين آلات خود را به علت تحريمها و گراني ارز از کشور چين وارد ميکنند که اين ماشين آلات خيلي زود فرسوده ميشوند.

ورود غيرمتخصصها به بخش معدن

حسن پاپي، مسئول غرفه شنهاي معدني به پيام ساختمان گفت: بسياري از محصولات ما در صنايع ذوب فلزات کاربرد دارد و قيمت آنها نسبتا متعادل است اما مشکل ما، ورود غيرمتخصصها به اين صنعت است که بايد مسئولين بر اين امر نظارت بيشتري داشته  باشند.

وي در مورد اين نمايشگاه گفت: نمايشگاه امسال بسيار بهتر و تخصصيتر از سالهاي گذشته برگزار شد اگرچه بيشترين بازديدکنندگان ما آقايان هستند اما به خاطر جذابيت سالنهاي خودرو، دوچرخه و موتور بازديدکننده خانم نيز داشتيم. اين توليدکننده خاطرنشان کرد: در صورت توجه به صنايع معدني کشور اين صنعت بسيار پربازده و ارزآور است.

ريخته گري ايران به سرعت در حال پيشرفت است

احمد شکوري، مسئول غرفه ريخته گري با بيان اين مطلب که صنايع ريخته گري ايران به سرعت در حال پيشرفت و نوآوري است، به پيام ساختمان گفت: بيشترين محصولات ما در سازمان آب و فاضلاب کشور و کارخانههاي سيمان و بتن کاربرد دارد.

وي با اشاره بهساخت يک شير آب بسيار بزرگ که مورداستفاده آب و فاضلاب کشور است، گفت: ايران با داشتن متخصصين معتبر در صنعت ريخته گري، علاوه بر خودکفايي ميتواند ارزآوري زيادي نيز داشته باشد. شکوري ادامه داد: بزرگترين مشکل ما واردات محصولات بيکيفيتي است که به علت قيمت کمتر وارد کشور ميشود درحالي که کشور ما يکي از بهترين کشورها در زمينه ريخته گري است.

رکود اقتصاد را فلج کردهاست

جلال ترکي، مسئول غرفه تأمين ماسههاي ريخته گري به خبرنگار ما گفت: ماسههاي توليدي ما در چهار نوع به بازار عرضه ميشود: ماسههاي ريخته گري، ماسه صنعتي، ماسه رزيني و ماسههاي سفارشي که در توليد قطعات فولادي و چدني در اندازههاي بزرگ و فوق سنگين کاربرد دارد.

ترکي با اشاره به اينکه اين ماسهها از معادن کشور استخراج شده و با توانمندي کارگران ايراني فرآوري ميشود، با انتقاد از اوضاع صنايع کشور گفت: بايد مسئولين هر چه سريعتر به وضعيت دو صنعت بزرگ کشور يعني ساختمان و خودروسازي رسيدگي کنند، زيرا رکود اين صنايع بخش اعظمي از اقتصاد کشور را فلج ميکند و بدون ترديد بيکاري هر يک از کارگران صنايع ضرر مالي زيادي براي کشور به همراه دارد.

صنايع هيچ تبليغي ندارند

مسلم احمدي، مسئول غرفه ريخته گري با انتقاد از رسانههاي جمعي مانند تلويزيون گفت: بيشتر تبليغات تلويزيون شامل چيپس، پفک و ماکاروني است و در اين بين صنايع هيچ تبليغي ندارند.

وي با بيان اينکه بايد توانمنديهاي کشور در صنايع مادر به جهانيان نشان داده شود زيرا ميتواند مشتريان باثباتي براي کشور جذب نمايد، افزود: کشور چين در صنعت خودروسازي حرفي براي گفتن ندارد اما با تبليغات و بازاريابي گسترده در زمره يکي از بزرگترين توليدکنندگان قطعات خودرو قرار گرفتهاست.

اين مسئول غرفه گفت: بايد نگاه کشور به صنعت بازتر و اقتصاديتر باشد تا بيشتر کشورها احساس نکنند ايران تنها توليدکننده محصولات خوراکي است.

وي افزود: زماني که بازديدکنندگان خارجي را در نمايشگاه ميبينيم با تعجب ميگويند: ما نميدانستيم ايران صنعت خودروسازي، ريخته گري و معدن دارد.

عدم حمايت دولت از صنايع فلزات

مريم تاقي، از شرکت توليدي آلومينيوم به پيام ساختمان گفت: صنايع آلومينيوم ايران با پيشرفت زيادي همه کشورهاي توسعه يافته را شگفت زده کرده و قيمت آن نيز نسبت به کشورهاي ديگر ارزانتر است. وي افزود: تنها مشکل ما عدم حمايت دولت از صنايع فلزي است که اميدواريم دولت نگاه منصفانهاي به اين صنعت داشته باشد .